niedziela 16 czerwca 2024     Alina, Aneta, Justyna
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Kto z kim się żeni, jaka jest różnica wieku między małżonkami, jakie imiona wybieramy dzieciom...
Urząd Stanu Cywilnego w Gorzowie zajmuje się nie tylko sporządzaniem aktów urodzenia, małżeństwa czy zgonu, ale też innymi nietypowymi aktami.


Urodzenia
W 2011 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gorzowie sporządzono 1692 akty urodzenia, w tym dla chłopców 899, a dla dziewczynek 791. Urodziło się 26 par bliźniąt.

Sporządzono także dwa protokoły uznania dziecka poczętego oraz 221 aktów nietypowych. Oznacza to, że wpisano dzieci na podstawie decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o prawo o aktach stanu cywilnego. Wpisy pochodziły: po jednym z Gwinei, Luksemburga, Nigerii, RPA, Słowacji, Syrii oraz Islandii, po dwa z Belgii, Czech, Turcji i Egiptu, trzy z Kanady, cztery z Danii, po pięć z Francji, Hiszpanii oraz Włoch, sześć z Ukrainy, Norwegii i Szwecji, osiem z Holandii, 13 z USA, 17 z Irlandii, 24 z Niemiec i 104 z Wielkiej Brytanii.

Do działań Urzędu Stanu Cywilnego należy także sporządzanie aktów dotyczących zmiany imienia czy nazwiska. W minionym roku w siedmiu przypadkach zastosowano art. 51 ust. 2 prawo o aktach stanu cywilnego (zmiana imienia dziecka na wniosek rodziców w ciągu pół roku od sporządzenia aktu). Przyjęto 24 postanowienia sądowe dotyczące przysposobienia, w tym 20 dotyczących nowych rodziców i cztery dotyczące przysposobienia przez męża matki. Dziecko zostało uznane przez ojca w 570 przypadkach, w tym w USC – 550, a w Sądzie – 20. Raz unieważniono uznanie ojcostwa w sądzie, w 25 przypadkach nastąpiło zaprzeczenie ojcostwa, a w 32 – ustalenie ojcostwa przez Sąd. Sporządzono też 17 aktów dla dzieci martwo urodzonych.

W porównaniu z ubiegłymi latami, rejestracja aktów urodzenia dzieci w Gorzowie utrzymuje się na stałym poziomie. Biorąc pod uwagę lata poprzednie, nadal bardzo często następuje sporządzenie aktu urodzenia dziecka z tzw. wolnego związku, o czym świadczy liczba przyjętych przez Kierownika USC uznań ojcostwa oraz sądowych postanowień o zaprzeczeniu ojcostwa.
Nadanie imienia dziecka jest m.in. jednym z atrybutów władzy rodzicielskiej. Niemniej, zgodnie z art. 50 ust 1 prawa o aktach stanu cywilnego, „Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka”.

W roku 2011 najczęściej nadawano dziewczynkom imiona:

Julia, Lena, Zuzanna, Maja, Hanna, Amelia, Nikola, Wiktoria, Alicja, Laura.
Nastąpił powrót do imion:
Hanna, Wiktoria, Alicja, Zuzanna, Zofia, Anna.
Chłopcom najczęściej nadawano miniona:
Filip, Jakub, Szymon, Adam, Michał, Jan, Kacper, Wiktor, Bartosz, Mateusz.
Nastąpił powrót do imion:
Wiktor, Wojciech, Piotr, Aleksander, Stanisław, Antoni.

Ponadto Urząd Stanu Cywilnego w Gorzowie przesłał do innego USC pięć protokołów zgłoszenia urodzenia dziecka w celu sporządzenia aktu urodzenia. Otrzymał 13 protokołów z innego USC. Sporządził także akty urodzenia dzieci, których meldunek dotyczył gminy: Gorzów – 1155, Deszczno – 78, Santok – 56, Strzelce Krajeńskie – 48, Witnica – 45, Kłodawa i Bogdaniec po – 44, Lubiszyn – 35, Kostrzyn nad Odrą – 29, inne – 158.

Małżeństwa
W USC w Gorzowie sporządzono 785 aktów małżeństwa, w tym:
• 341 dal małżeństw zawartych w formie cywilnej
• 345 dla małżeństw wyznaniowo-konkordatowych
• 99 aktów wpisano na podstawie decyzji administracyjnej (zawarte poza granicami RP) w takich krajach jak: po jednym w Austrii, Wenezueli, Włoszech, Norwegii, Portugalii, Słowacji, Syrii, Botswanie, na Cyprze, Dominikanie, w Chorwacji, Indiach, Irlandii, po dwa w Szwecji, Tunezji, Turcji, Australii, Chinach, Egipcie, po trzy we Francji, Holandii, Kanadzie, cztery na Ukrainie, pięć w Danii, dziewięć w USA, 16 – w Wielkiej Brytanii, 31 w Niemczech.

Urząd Stanu Cywilnego obserwuje znaczny spadek liczby zawieranych małżeństw oraz zrównanie się liczby małżeństw zawieranych w formie cywilnej i konkordatowej.
W 2009 roku USC w Gorzowie sporządził 928 aktów małżeństwa, w tym 377 – w formie cywilnej, 476 – w formie konkordatowej i dokonał 75 transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw do polskich ksiąg. Rok później sporządził już tylko 851 aktów małżeństwa, w tym 363 zawartych w formie cywilnej i tylko 395 konkordatowych.

W 2010 wzrosła też liczba małżeństw zawieranych poza obszarem RP. Zarejestrowano 93 akty małżeństwa. 17 małżeństw zawarli obywatele RP z cudzoziemcami: po jednym z Belgii, Francji, Indii, Japonii, Litwy, Nigerii, Serbii, Słowacji, dwa – z Rosji i Wielkiej Brytanii oraz pięć z Niemiec.
• 503 małżeństwa zawarto po raz pierwszy
• 97 po raz drugi (jedna ze stron)
• 86 po raz drugi (obie strony)
• 8 po raz wtóry (te same osoby)
• Jedno na podstawie prawomocnego zezwolenia – postanowienia Sądu
• 2 – poza lokalem USC
• 21 par złożyło zapewnienia – dokumenty – do zawarcia związku małżeńskiego i nie zgłosiło się by złożyć oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński
• Wydano 357 zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego, tzw. konkordatowe
• W 408 przypadkach przyjęto zapewnienie do zawarcia związku małżeńskiego w formie cywilnej
• W 45 przypadkach zawartych małżeństw – jedna ze stron lub obie miały stałe miejsce zamieszkania w gminie Deszczno, którą pod względem spraw załatwianych w USC – obsługuje USC w Gorzowie
• 44 małżeństwa zawarły osoby niezamieszkujące na terenie działania gorzowskiego USC

Zgodnie z art. 25 i 88 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego przy zawarciu związku małżeńskiego dokonano następującego wyboru nazwiska:
  • kobieta zachowała swoje dotychczasowe nazwisko – w 28 przypadkach,
  • kobieta do dotychczasowego nazwiska dodała nazwisko męża
a. z przodu – w 9 przypadkach (męża + swoje)
b. z tyłu – w 67 przypadkach (swoje + męża)
  • mężczyzna przyjął nazwisko żony – w trzech przypadkach,
  • mężczyzna do swojego dotychczasowego nazwiska dodał nazwisko żony w dwóch przypadkach (z tyłu – swoje + żony)
Różnica wieku
1. Równy wiek małżonków 92
2. Mężczyzna starszy od kobiety:
a. o 34 lat 1
b. o 27 lat 1
c. o 25 lat 1
d. o 24 lat 1
e. o 22 lat 1
f. o 1 rok 103
g. o 2 lata 88
h. o 3 lata 78
3. Kobieta starsza od mężczyzny: przykłady
a. o 29 lat 1
b. o 22 lat 1
c. o 12 lat 2
d. o 11 lat 1
e. o 10 lat 2
f. o 1 rok 52
g. o 2 lata 24
h. o 3 lata 17

Przedział wiekowy zawieranych małżeństw
Rok urodzenia Liczba mężczyzn Liczba kobiet
1992-1984 251 (31,97%) 371 (47,26%)
1983-1974 351 (44,71%) 278 (35,41%)
1973-1964 81 (10,32%) 63 ( 8,03%)
Poniżej 1963 101 (12,87%) 73 (9,30%)
Nie ustalono 1 (0,13%) 0 (0%)

Zgony
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Gorzowie sporządzono 1554 aktów zgonu, w tym:
• dla mężczyzn 837
• dla kobiet 717

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządził 18 aktów na podstawie decyzji administracyjnej w oparciu o prawo aktach stanu cywilnego – osoby RP zmarłe za granicą: po jednym w Danii, Irlandii. Norwegii, na Seszelach, po dwa w Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, trzy we Włoszech i pięć w Niemczech.

Wiek osób zmarłych
a. Do 1 roku 18
b. Od 1 do 20 lat 14
c. Od 21 do 30 lat 31
d. Od 31 do 40 lat 28
e. Od 41 do 50 lat 85
f. Od 51 do 60 lat 259
g. Od 61 do 70 lat 365
h. Od 71 do 80 lat 250
i. Od 81 do 90 lat 432
j. Od 91 do 100 lat 72
k. Powyżej 100 lat 10

Stan cywilny osoby zmarłej
Panna/kawaler - 183
Zamężna/żonaty - 645
Rozwiedziona/rozwiedziony - 181
Pozostający w separacji - 6
Wdowa/wdowiec - 539

Mimo uprawnień Kierownika USC co do przyjmowania oświadczeń ostatniej woli – w 2011 roku nie odnotowano żadnego sporządzonego w USC testamentu.


W księgach stanu cywilnego – jako aktach wieczystych – nanosi się wzmianki marginesowe. W 2011 roku wpisano:
• o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód w Polsce – 371
• o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód (Sąd zagraniczny) i uznany za skuteczny w RP przez Sąd Polski – 5
• o separacji – 15
• zniesienie separacji – 2
• procentowy stosunek rozwiązanych małżeństw w stosunku do małżeństw zawartych w 2011 roku wynosi 47,9 proc.
• o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa:
a. kobieta – 46
b. mężczyzna – 2
• o zmianie nazwiska i imienia drogą administracyjną – 84
• o przysposobieniu dziecka – 24
• o zaprzeczeniu ojcostwa – 25
• o ustaleniu ojcostwa – 32
• o uznaniu dziecka:
a. w USC – 550
b. w Sądzie – 20
c. dziecka poczętego – 2
• o zmianie imienia dziecku na podstawie oświadczenia rodziców – 7
• o zmianie nazwiska – nadanie nazwiska męża matki – 9
• o zawarciu związku małżeńskiego przez rodziców – 58
• przyjęcia zgłoszenia urodzenia dziecka do innego USC – 5
• zaświadczenie o stanie cywilnym – 24

Urząd Stanu Cywilny w Gorzowie z roku na rok rejestruje większą liczbę rozwiązanych małżeństw prawomocnym wyrokiem sądu w kraju i poza obszarem RP. W 2009 naniósł 304 wyroki rozwodowe do aktów małżeństw oraz 18 wyroków o separacji. W 2010 prawomocnych wyroków rozwodowych wpłynęło do tut. USC 354 oraz 20 – dotyczących separacji, zaś w 2011 prawomocnych wyroków rozwodowych było 376 i 15 wyroków separacji.

Nadto USC wydał ok. 26 tys. odpisów skróconych, ok. 1660 zupełnych oraz ok. 1310 odpisów wielojęzycznych aktów stanu cywilnego. Tygodniowo realizuje ok. 120 wniosków o wydanie aktu stanu cywilnego, z tego:
  • ok. 30 proc. wniosków w sprawach o wydanie dowodu osobistego, paszportu, sprawach alimentacyjnych, stypendia szkolne, zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny
  • ok. 25 proc. wniosków w sprawach majątkowych, spadkowych, ubezpieczeniowych, ZUS, rozwodu
  • ok. 20 proc. wniosków dotyczy spraw meldunku, zawarcia związku małżeńskiego, spraw związanych w sądzie w sprawach rodzinnych
  • ok. 10 proc. wniosków dotyczy spraw ekshumacji, pracy oraz spraw prywatnych
USC udziela informacji osobiście lub telefonicznie, przyjmuje co najmniej 60 interesantów dziennie.

Uroczystości rodzinne
Oprócz pracy merytorycznej USC organizuje uroczystości rodzinne. W 2011 było kilkanaście Jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego, w których 61 par odnowiło przysięgę małżeńską.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się Jubileusze 50-lecia, w czasie których przyznawano medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. W 2011 roku 56 par obchodziło Jubileusz Złotych Godów Małżeńskich. Chęć udziału w uroczystościach rodzinnych zgłosiło 96 małżeństw.

Zorganizowano cztery uroczystości setnej rocznicy urodzin. Na rok 2012 zaplanowano siedem takich uroczystości na życzenie zainteresowanych lub rodziny.

Oprac. JanKa


18 stycznia 2012 23:34, admin ego
« powrót
czytaj inne wiadomości z USC
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
O hierarchii miast w lubuskim
Prezentacja wyników badania hierarchii funkcjonalnej miast w Polsce, przeprowadzonego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR, ze szczególnym uwzględnieniem Lubuskiego, ... <czytaj dalej>
Badają miejskie parkingi
Z samochodów i pieszo prowadzone są badania zajętości gorzowskich parkingów. Specjaliści z firmy SystemEG z Wrocławia, wyposażeni w kamizelki odblaskowe ... <czytaj dalej>
Piknik Europejski w Gorzowie
Zapraszamy do Gorzowa na Piknik Europejski! Świętujemy 20-lecie Polski w UE. Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński zaprasza na kolejny piknik z ... <czytaj dalej>
W czwartek Boże Ciało
W najbliższy czwartek 30 maja Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa popularnie nazywaną świętem Bożego Ciała. Tego dnia ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Siuciak Dariusz Zakład Zegarmistrzowski

ul. Sikorskiego 16, Gorzów Wlkp.
tel. 95 735 10 28
branża: Zegary, zegarki - detal, naprawa <czytaj dalej>
"Marketing Serwis" Daniel Sabaj

ul. Bohaterów Westerplatte 35 b lok. 3, Gorzów Wlkp.
tel. 95 723 09 00
branża: Marketingowe agencje <czytaj dalej>
"Relax-Kolor" Andrzej Kietliński

ul. Drzymały 15 a, Gorzów Wlkp.
tel. 95 722 50 95
branża: Galerie sztuki <czytaj dalej>

Nielegalne próby przekroczenia granicy
Komunikat Urzędu Wojewódzkiego w sprawie cudzoziemców próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. W ... <czytaj dalej>
Czy wiemy o sobie wszystko
W nowym filmowym tygodniu Kino Konesera zaprasza na film "Do ... <czytaj dalej>
Męczące Helsinki
Helsinki nas zmęczyły. Po kompaktowym Tallinie fińska stolica wydała nam ... <czytaj dalej>
Grozi im 12 lat więzienia
Mieli pistolet, grozili jego użyciem. Podejrzani zatrzymani i aresztowani. Policjanci zatrzymali ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« czerwiec 2024 »
P W Ś C P S N
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Walka o Gorzów, czyli teatrzyk manipulacji
Jesteśmy po pierwszym spotkaniu w związku z propozycją zmiany nazwy Gorzowa Wielkopolskiego. Odbyło się w auli AJP przy obecności ok. 70-80 osób. Ponieważ w mediach społeczościowych trwa ożywiona dyskusja między ... <czytaj dalej>
Bez korzeni nie zakwitniesz
Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_0984.jpg
admin ego:
Nielegalne próby przekroczenia granicy
Komunikat Urzędu Wojewódzkiego w sprawie cudzoziemców próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. W ... <czytaj dalej>
admin ego:
W pierwszym Muzeum Muminków
Specjalnie tak wycelowaliśmy pobyt w Tampere, by wypadł dokładnie w ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Bez makijażu?
5 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Makijażu, poświęcony promowaniu naturalnego ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Alkoholowa mapa Polski
Ponad 95 tys. pijanych kierowców zatrzymała policja w 2023 roku. ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_4249:
Dlaczego nikt o tym nie poinformował społeczeństwa ? <czytaj dalej>
Anonim_4249:
W sierpniu znowu uciekniemy do Kominternu unijnego ? Gdzie są ukryci 3000 emigrantów niemieckich z Afryki, czyżby w polskich koszarach ? <czytaj dalej>
Anonim_4375:
A ja dziękuję za przeczytanie i komentarz, jakże mile łechcący próżność autora... ):-) <czytaj dalej>
Anonim_4375:
Aha! Świetny portret "Pana od kamery TV"! <czytaj dalej>
Anonim_4375:
Chyba Ją nam zabiorą gdzieś w Świat daleki - te kreacje są niesamowite. Mogłyby uświetnić jakiś
spektakularny, ponadczasowy spektakl tea <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej