środa 19 czerwca 2024     Gerwazy, Protazy, Julianna
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
O projekcie tramwaju dwusystemowego
eGorzowska - 11903_dxymtyx08c2DH0I90S.jpgSpotkanie władz miasta w sprawie planowanych inwestycji kolejowych, tramwaju dwusystemowego i centrum przesiadkowego.

Na początku września w Urzędzie Miasta Gorzowa odbyło się spotkanie z udziałem Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, dyrektorów wydziałów merytorycznych oraz zaproszonych gości, które poświęcone było omówieniu stanu prac projektowych dotyczących infrastruktury kolejowej PKP PLK, które przyczynią się do poprawy w dostępności w zakresie komunikacji kolejowej Gorzowa Wlkp. i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Przedstawiono także propozycję kierunków rozwoju transportu publicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. z wykorzystaniem do tego celu koncepcji tzw. tramwaju dwusystemowego, oraz przedyskutowano dalsze działania jakie będą konieczne do podjęcia przez Miasto oraz Spółkę PKP: - potrzebę budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w zmienionym zakresie lecz przy zachowaniu pełnej jego funkcjonalności; - konieczność remontu przez Spółkę PKP dworca wraz z budową odpowiedniego zaplecza sanitarnego.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni eksperci z dziedzin związanych z infrastrukturą kolejową
i tramwajową tj. Pan Piotr Malepszak oraz Pan Jacek Szmagliński. Ponadto, w związku z omawianym na spotkaniu tematem dotyczącym tramwaju dwusystemowego, w spotkaniu wzięli udział także Pan Mateusza Karkoszka Sekretarz Miasta Strzelec Krajeńskie i Pan Wojciech Kowalewski Zastępca Burmistrza Skwierzyny.

W pierwszej części spotkania przedstawiono stan prac projektowych dotyczących infrastruktury kolejowej PKP PLK, w które zaangażowane jest miasto Gorzów Wlkp. wraz z innymi samorządami. Są to wytypowane trzy kluczowe inwestycje, których realizacja znacząco wpłynie na poprawę dostępności w zakresie komunikacji kolejowej Gorzowa Wlkp. i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, ale także województwa lubuskiego.

Pierwszy projekt dotyczy przebudowy linii kolejowej 273 i rozpoczętego przez PKP PLK Studium Wykonalności dla odcinka Rzepin - Szczecin Podjuchy, do którego w 2020 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. przy wsparciu: Wojewody Lubuskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Lubuskiego, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, Lubuskiej Organizacji Pracodawców, zgłosił potrzebę zaprojektowania i następnie wybudowania nowych torów stacyjnych w Kostrzynie nad Odrą o łącznej długości około 1500 m, łączących linię nr 203 z 273 (tzw. łącznice), które pozwolą prowadzić ruch pociągów bez zmiany kierunku jazdy i zbędnych manewrów, w takich relacjach jak PKP IC: Warszawa - Poznań – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn n/O. – Szczecin - Świnoujście; REGIO Gorzów Wlkp. – Kostrzyn n/O. – Szczecin – Świnoujście.

Drugim projektem, omówionym w trakcie spotkania, mającym na celu poprawę w dostępności do komunikacji kolejowej Gorzowa Wlkp. oraz MOF, jest linia komunikacyjna Gorzów Wlkp. – Międzychód – Poznań, która została ujęta w programie Uzupełnienia Lokalnej Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Stało się to dzięki zaangażowaniu wszystkich samorządów gminnych i powiatowych leżących wzdłuż linii kolejowych wytypowanych do tego programu, zarówno z województwa lubuskiego jak i wielkopolskiego. W ramach tego projektu możliwe będzie ponowne uruchomienie (najkrótszej) linii komunikacyjnej Gorzów Wlkp. – Poznań, między innymi także przez miejscowości pozbawione dziś komunikacji kolejowej, odbudowa linii nr 415 na odcinku od stacji Gorzów Wlkp. Wieprzyce do Gorzów Wlkp. Strefa Ekonomiczna (nazwa robocza) a także, odbudowa kładki pieszej na moście kolejowym w Gorzowie Wlkp. na rzece Warcie czy budowa przystanku kolejowego Gorzów Wlkp. Zachodni na wysokości Placu Słonecznego.

Trzecim omówionym tematem dotyczącym stanu prac w zakresie toczących się projektów infrastrukturalnych PKP PLK była tzw. Magistrala Zachodnia, czyli utworzenie nowej linii komunikacyjnej (kolejowej), na bazie istniejących linii kolejowych i dwóch krótkich odcinków
w nowym śladzie, która będzie obsługiwała ok. 60% populacji województwa lubuskiego w ramach jednej linii komunikacyjnej w układzie północ-południe tj. Gorzów Wlkp. - Skwierzyna - Międzyrzecz - Świebodzin - Sulechów - Zielona Góra - Nowa Sól/Żagań/Żary. Pozwoli ona między innymi na zbliżenie centrów obu stolic województwa lubuskiego na „odległość 80 min” i realizację połączeń dalekobieżnych z Gorzowa na południe Polski oraz zwiększy oddziaływanie pasażerskie i towarowe zachodniego korytarza transportowego w ciągu linii kolejowej nr 273.

W tej sprawie w ostatnich latach z inicjatywy Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, odbył się cykl spotkań z Zastępcą Burmistrza Skwierzyny, Burmistrzem Międzyrzecza, Zastępcą Starosty Międzyrzeckiego, pełnomocnikiem Wojewody ds. inwestycji kolejowo-drogowych i radnym Województwa Lubuskiego, Burmistrzem Świebodzina, Burmistrzem Sulechowa oraz przedstawicielami Urzędu Miasta Zielona Góra, w trakcie których udało się wypracować wspólne stanowisko i ostatecznie zgłosić do PKP PLK, w ramach toczącego się studium wykonalności linii nr 003 Poznań – Kunowice (granica państwa), propozycję przebudowy stacji Świebodzin, pozwalającej w przyszłości na włączenie tzw. Magistrali Zachodniej w tę linię tj. unikniecie prac traconych.
Układ torowy stacji Świebodzin powinien bowiem uwzględniać obecne i planowane potrzeby techniczno-ruchowe, ale także uwzględniać możliwość przyszłej rozbudowy układu torowego pod włączenie Magistrali Zachodniej (stacja węzłowa). Ostatnie spotkanie samorządów w tej sprawie odbyło się w Świebodzinie 22 czerwca br. w tracie którego wypracowano wspólne stanowisko samorządów zaangażowanych w ten projekt, skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w związku z prowadzonymi pracami nad Regionalnym Programem Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego.

Oprócz ważnych tematów dotyczących najbliższej przyszłości transportu publicznego rozmawiano również o koncepcji tramwaju dwusystemowego (ang. Tram-train) mającej szansę rozwinąć się również w Polsce. Rozwiązanie tego typu, czyli wykorzystanie pojazdu szynowego, łączącego w sobie właściwości pojazdu kolejowego i tramwaju, który może poruszać się zarówno po torach tramwajowych (na obszarze Miasta), jak i po torach kolejowych (na odcinkach podmiejskich) są już znane od ponad 100 lat np. w Austrii, Niemczech, Francji a ostatnio również na Węgrzech.

W odleglejszej perspektywie czasowej, możliwym mogłoby być zaimplementowanie takiego rozwiązania również w Gorzowie Wlkp., gdzie stacja kolejowa czeka na generalną przebudowę,
a wstępnie to w tym miejscu tramwaj dwusystemowy mógłby wjeżdżać na linię kolejową. Tym samym dyskusja nad wprowadzeniem tego rozwiązania transportowego jest w dobrym momencie – brak prac traconych. Technicznie również jest to możliwe do wykonania, ponieważ istniejąca infrastruktura tramwajowa, czyli rozstaw torów jest taki samym jak kolejowy (1435 mm), istniejące linie kolejowe są „obrośnięte” miejscowościami, a planowana budowa nowej infrastruktury kolejowej skierowana jest do dużych generatorów ruchu (linia 415 na Strefę Ekonomiczną w Gorzowie, odbudowa linii kolejowej 426 do Strzelec Kraj.), pamiętać należy także o istniejącym zapleczu technicznym w gorzowskim MZK.

Projekt tramwaju dwusystemowego może stać się w przyszłości kołem zamachowym dla rozwoju połączeń tramwajowych w Mieście jednocześnie, w powiązaniu z pozostałym transportem publicznym, integrując komunikacyjnie cały MOF GW. W Polsce nie ma jeszcze przepisów prawnych, które pozwalałyby na realizację takiego środka transportu, niemniej jednak miasto Gorzów, ale także inne miasta prowadzą wstępne analizy, jednocześnie zabiegając o rozpoczęcie odpowiednich prac legislacyjnych.

Ostatnim poruszonym tematem był unieważniony przez PKP SA przetarg na budowę zintegrowanego centrum podróży – centrum przesiadkowe w Gorzowie Wlkp. W trakcie spotkania, poddano pod dyskusję dalsze kroki zmierzające do realizacji tej inwestycji
i decyzje jakie Miasto będzie musiało podjąć w najbliższych latach.

Działania miasta zmierzają do poprawy oferty przewozowej poprzez zabieganie o nową infrastrukturę kolejową u państwowego zarządcy PKP PLK, która pozwoli zbudować lepiej dostosowaną do potrzeb siatkę połączeń, rozwój miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej, planowaną modernizację dróg wokół dworca, trwające prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. wpłyną na to że dworzec kolejowy w Gorzowie Wlkp. stanie się w tej części województwa lubuskiego i regionu ważnym punktem przesiadkowym. Dlatego też koniecznym jest ponowne rozpoczęcie rozmów z PKP SA w celu rozpisania nowego przetargu przez na realizację obiektu, który zintegruje maksymalnie blisko siebie wszystkie formy transportu (tramwaj/kolej/PKS/bus/ indywidualny transport).

Rafał Walentynowicz
Dyrektor Wydziału ZIT i Programowania Strategicznego
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

14 września 2022 08:15, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Absolutorium dla Prezydenta
Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki otrzymał we wtorek (18 czerwca) absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu Miasta. Za udzieleniem absolutorium głosowało ... <czytaj dalej>
O hierarchii miast w lubuskim
Prezentacja wyników badania hierarchii funkcjonalnej miast w Polsce, przeprowadzonego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR, ze szczególnym uwzględnieniem Lubuskiego, ... <czytaj dalej>
Badają miejskie parkingi
Z samochodów i pieszo prowadzone są badania zajętości gorzowskich parkingów. Specjaliści z firmy SystemEG z Wrocławia, wyposażeni w kamizelki odblaskowe ... <czytaj dalej>
Piknik Europejski w Gorzowie
Zapraszamy do Gorzowa na Piknik Europejski! Świętujemy 20-lecie Polski w UE. Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński zaprasza na kolejny piknik z ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Optimal" PHUP Maria i Edward Nowak

ul. Władysława IV 2, Gorzów Wlkp.
tel. 95 735 27 01
branża: Budowlane usługi - renowacje, remonty <czytaj dalej>
"Da-Ko" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Bogdan Kozubal

ul. Myśliborska 27, Gorzów Wlkp.
tel. 95 728 43 22
branża: Samochody - używane <czytaj dalej>

Z wizytą u Mikołaja
Najbardziej wyczekana przez Cysię wizyta w Napapiiri (Krąg Polarny) u ... <czytaj dalej>
Zmiany, na które trzeba się przygotować
Polskę i Europę czekają wielkie zmiany, na które trzeba być ... <czytaj dalej>
Pizza z automatu
Czego na Gontowcowym szlaku zabraknąć nie może? Oczywiście budowli gontem ... <czytaj dalej>
Za nami NSK 2024
Refleksje nie tylko z drugiego dnia NSK. Sobotni spacer po Nocnym ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« czerwiec 2024 »
P W Ś C P S N
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Walka o Gorzów, czyli teatrzyk manipulacji
Jesteśmy po pierwszym spotkaniu w związku z propozycją zmiany nazwy Gorzowa Wielkopolskiego. Odbyło się w auli AJP przy obecności ok. 70-80 osób. Ponieważ w mediach społeczościowych trwa ożywiona dyskusja między ... <czytaj dalej>
Bez korzeni nie zakwitniesz
Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - p1017191.jpg
admin ego:
Pośród meszek, komarów i wędrujących reniferów
Wczorajszy dzień spędziliśmy pod znakiem fińskiej Laponii, przepięknych widoków, komarów ... <czytaj dalej>
admin ego:
O przyszłości polskiej edukacji
Zbliża się koniec roku szkolnego. Koniec roku szkolnego za pasem. Skończył ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Bez makijażu?
5 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Makijażu, poświęcony promowaniu naturalnego ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Alkoholowa mapa Polski
Ponad 95 tys. pijanych kierowców zatrzymała policja w 2023 roku. ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_4245:
a kierunek bezpieczeństwo narodowe żeby po nim zostawac policjantem albo żołnierzem - to juz lepiej isc do szkólki policyjnej albo wojskowej i do <czytaj dalej>
Anonim_4245:
ratownictwo medyczne i fizjoterapia to są kierunki po których są najniższe wynagrodzenia na liscie płac

więc po co kto miałby isc na <czytaj dalej>
Anonim_4245:
bo korolewicz z ekipą zajmując stolce w instsytucjach otoczenia okołobiznesowego
wraz z łysym optymistą w różowych okularach Gawroniakiem <czytaj dalej>
Anonim_4245:
prawo i medycyna im się marzy.
może nawet otworzą! dla 20 studentów
Nie o takie kierunki chodzi.

AJP powinno działać jak da <czytaj dalej>
Anonim_4245:
Jeżeli od 20 ponad lat funkcjonuej taka akademia jakuba z paradyża (wczeniej pwsz)
i jej władze są nieodwoływalne

to jak ma być <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej