czwartek 22 lutego 2024     Marta, Małgorzata, Piotr
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
O projekcie tramwaju dwusystemowego
eGorzowska - 11903_dxymtyx08c2DH0I90S.jpgSpotkanie władz miasta w sprawie planowanych inwestycji kolejowych, tramwaju dwusystemowego i centrum przesiadkowego.

Na początku września w Urzędzie Miasta Gorzowa odbyło się spotkanie z udziałem Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, dyrektorów wydziałów merytorycznych oraz zaproszonych gości, które poświęcone było omówieniu stanu prac projektowych dotyczących infrastruktury kolejowej PKP PLK, które przyczynią się do poprawy w dostępności w zakresie komunikacji kolejowej Gorzowa Wlkp. i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Przedstawiono także propozycję kierunków rozwoju transportu publicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. z wykorzystaniem do tego celu koncepcji tzw. tramwaju dwusystemowego, oraz przedyskutowano dalsze działania jakie będą konieczne do podjęcia przez Miasto oraz Spółkę PKP: - potrzebę budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w zmienionym zakresie lecz przy zachowaniu pełnej jego funkcjonalności; - konieczność remontu przez Spółkę PKP dworca wraz z budową odpowiedniego zaplecza sanitarnego.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni eksperci z dziedzin związanych z infrastrukturą kolejową
i tramwajową tj. Pan Piotr Malepszak oraz Pan Jacek Szmagliński. Ponadto, w związku z omawianym na spotkaniu tematem dotyczącym tramwaju dwusystemowego, w spotkaniu wzięli udział także Pan Mateusza Karkoszka Sekretarz Miasta Strzelec Krajeńskie i Pan Wojciech Kowalewski Zastępca Burmistrza Skwierzyny.

W pierwszej części spotkania przedstawiono stan prac projektowych dotyczących infrastruktury kolejowej PKP PLK, w które zaangażowane jest miasto Gorzów Wlkp. wraz z innymi samorządami. Są to wytypowane trzy kluczowe inwestycje, których realizacja znacząco wpłynie na poprawę dostępności w zakresie komunikacji kolejowej Gorzowa Wlkp. i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, ale także województwa lubuskiego.

Pierwszy projekt dotyczy przebudowy linii kolejowej 273 i rozpoczętego przez PKP PLK Studium Wykonalności dla odcinka Rzepin - Szczecin Podjuchy, do którego w 2020 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. przy wsparciu: Wojewody Lubuskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Lubuskiego, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, Lubuskiej Organizacji Pracodawców, zgłosił potrzebę zaprojektowania i następnie wybudowania nowych torów stacyjnych w Kostrzynie nad Odrą o łącznej długości około 1500 m, łączących linię nr 203 z 273 (tzw. łącznice), które pozwolą prowadzić ruch pociągów bez zmiany kierunku jazdy i zbędnych manewrów, w takich relacjach jak PKP IC: Warszawa - Poznań – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn n/O. – Szczecin - Świnoujście; REGIO Gorzów Wlkp. – Kostrzyn n/O. – Szczecin – Świnoujście.

Drugim projektem, omówionym w trakcie spotkania, mającym na celu poprawę w dostępności do komunikacji kolejowej Gorzowa Wlkp. oraz MOF, jest linia komunikacyjna Gorzów Wlkp. – Międzychód – Poznań, która została ujęta w programie Uzupełnienia Lokalnej Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Stało się to dzięki zaangażowaniu wszystkich samorządów gminnych i powiatowych leżących wzdłuż linii kolejowych wytypowanych do tego programu, zarówno z województwa lubuskiego jak i wielkopolskiego. W ramach tego projektu możliwe będzie ponowne uruchomienie (najkrótszej) linii komunikacyjnej Gorzów Wlkp. – Poznań, między innymi także przez miejscowości pozbawione dziś komunikacji kolejowej, odbudowa linii nr 415 na odcinku od stacji Gorzów Wlkp. Wieprzyce do Gorzów Wlkp. Strefa Ekonomiczna (nazwa robocza) a także, odbudowa kładki pieszej na moście kolejowym w Gorzowie Wlkp. na rzece Warcie czy budowa przystanku kolejowego Gorzów Wlkp. Zachodni na wysokości Placu Słonecznego.

Trzecim omówionym tematem dotyczącym stanu prac w zakresie toczących się projektów infrastrukturalnych PKP PLK była tzw. Magistrala Zachodnia, czyli utworzenie nowej linii komunikacyjnej (kolejowej), na bazie istniejących linii kolejowych i dwóch krótkich odcinków
w nowym śladzie, która będzie obsługiwała ok. 60% populacji województwa lubuskiego w ramach jednej linii komunikacyjnej w układzie północ-południe tj. Gorzów Wlkp. - Skwierzyna - Międzyrzecz - Świebodzin - Sulechów - Zielona Góra - Nowa Sól/Żagań/Żary. Pozwoli ona między innymi na zbliżenie centrów obu stolic województwa lubuskiego na „odległość 80 min” i realizację połączeń dalekobieżnych z Gorzowa na południe Polski oraz zwiększy oddziaływanie pasażerskie i towarowe zachodniego korytarza transportowego w ciągu linii kolejowej nr 273.

W tej sprawie w ostatnich latach z inicjatywy Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, odbył się cykl spotkań z Zastępcą Burmistrza Skwierzyny, Burmistrzem Międzyrzecza, Zastępcą Starosty Międzyrzeckiego, pełnomocnikiem Wojewody ds. inwestycji kolejowo-drogowych i radnym Województwa Lubuskiego, Burmistrzem Świebodzina, Burmistrzem Sulechowa oraz przedstawicielami Urzędu Miasta Zielona Góra, w trakcie których udało się wypracować wspólne stanowisko i ostatecznie zgłosić do PKP PLK, w ramach toczącego się studium wykonalności linii nr 003 Poznań – Kunowice (granica państwa), propozycję przebudowy stacji Świebodzin, pozwalającej w przyszłości na włączenie tzw. Magistrali Zachodniej w tę linię tj. unikniecie prac traconych.
Układ torowy stacji Świebodzin powinien bowiem uwzględniać obecne i planowane potrzeby techniczno-ruchowe, ale także uwzględniać możliwość przyszłej rozbudowy układu torowego pod włączenie Magistrali Zachodniej (stacja węzłowa). Ostatnie spotkanie samorządów w tej sprawie odbyło się w Świebodzinie 22 czerwca br. w tracie którego wypracowano wspólne stanowisko samorządów zaangażowanych w ten projekt, skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w związku z prowadzonymi pracami nad Regionalnym Programem Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego.

Oprócz ważnych tematów dotyczących najbliższej przyszłości transportu publicznego rozmawiano również o koncepcji tramwaju dwusystemowego (ang. Tram-train) mającej szansę rozwinąć się również w Polsce. Rozwiązanie tego typu, czyli wykorzystanie pojazdu szynowego, łączącego w sobie właściwości pojazdu kolejowego i tramwaju, który może poruszać się zarówno po torach tramwajowych (na obszarze Miasta), jak i po torach kolejowych (na odcinkach podmiejskich) są już znane od ponad 100 lat np. w Austrii, Niemczech, Francji a ostatnio również na Węgrzech.

W odleglejszej perspektywie czasowej, możliwym mogłoby być zaimplementowanie takiego rozwiązania również w Gorzowie Wlkp., gdzie stacja kolejowa czeka na generalną przebudowę,
a wstępnie to w tym miejscu tramwaj dwusystemowy mógłby wjeżdżać na linię kolejową. Tym samym dyskusja nad wprowadzeniem tego rozwiązania transportowego jest w dobrym momencie – brak prac traconych. Technicznie również jest to możliwe do wykonania, ponieważ istniejąca infrastruktura tramwajowa, czyli rozstaw torów jest taki samym jak kolejowy (1435 mm), istniejące linie kolejowe są „obrośnięte” miejscowościami, a planowana budowa nowej infrastruktury kolejowej skierowana jest do dużych generatorów ruchu (linia 415 na Strefę Ekonomiczną w Gorzowie, odbudowa linii kolejowej 426 do Strzelec Kraj.), pamiętać należy także o istniejącym zapleczu technicznym w gorzowskim MZK.

Projekt tramwaju dwusystemowego może stać się w przyszłości kołem zamachowym dla rozwoju połączeń tramwajowych w Mieście jednocześnie, w powiązaniu z pozostałym transportem publicznym, integrując komunikacyjnie cały MOF GW. W Polsce nie ma jeszcze przepisów prawnych, które pozwalałyby na realizację takiego środka transportu, niemniej jednak miasto Gorzów, ale także inne miasta prowadzą wstępne analizy, jednocześnie zabiegając o rozpoczęcie odpowiednich prac legislacyjnych.

Ostatnim poruszonym tematem był unieważniony przez PKP SA przetarg na budowę zintegrowanego centrum podróży – centrum przesiadkowe w Gorzowie Wlkp. W trakcie spotkania, poddano pod dyskusję dalsze kroki zmierzające do realizacji tej inwestycji
i decyzje jakie Miasto będzie musiało podjąć w najbliższych latach.

Działania miasta zmierzają do poprawy oferty przewozowej poprzez zabieganie o nową infrastrukturę kolejową u państwowego zarządcy PKP PLK, która pozwoli zbudować lepiej dostosowaną do potrzeb siatkę połączeń, rozwój miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej, planowaną modernizację dróg wokół dworca, trwające prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. wpłyną na to że dworzec kolejowy w Gorzowie Wlkp. stanie się w tej części województwa lubuskiego i regionu ważnym punktem przesiadkowym. Dlatego też koniecznym jest ponowne rozpoczęcie rozmów z PKP SA w celu rozpisania nowego przetargu przez na realizację obiektu, który zintegruje maksymalnie blisko siebie wszystkie formy transportu (tramwaj/kolej/PKS/bus/ indywidualny transport).

Rafał Walentynowicz
Dyrektor Wydziału ZIT i Programowania Strategicznego
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

14 września 2022 08:15, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Dla doradców zawodowych
Jesteś doradcą zawodowym albo realizujesz zadania z zakresu doradztwa zawodowego? Dołącz do nas, aby wspólnie tworzyć przestrzeń, w której doradztwo ... <czytaj dalej>
Smutny obraz infrastruktury transportowej północy województwa
Publikujemy fragmenty nadesłanego Stanowiska Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców z dnia 30.01.2024 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Niestety, ... <czytaj dalej>
Ważne konsultacje. Kto pierwszy, ten lepszy
Konsultacje w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur. Ministerstwo Finansów przedstawia harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Konsultacje ... <czytaj dalej>
Do wzięcia niemal 40 mln euro
Północ Lubuskiego sięga po unijne wsparcie. Stawką jest blisko 40 mln euro. - To ostatnie spotkanie z cyklu, ale... ostatni będą ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Delegatura

ul. Kosynierów Gdyńskich 75, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 05 21
branża: Urzędy - pozostałe <czytaj dalej>
"Azs-Awf" Klub Sportowy

ul. Myśliborska 36, Gorzów Wlkp.
tel. 95 722 61 47
branża: Sport, rekreacja - nauka, ośrodki, kluby <czytaj dalej>
Biuro Rachunkowe Dejniak Ryszard

ul. Słowackiego 5 /7, Gorzów Wlkp.
tel. 95 736 79 87
branża: Biura - rachunkowe <czytaj dalej>

Na szwedzkiej prowincji
Skoro wczoraj wylądowaliśmy wirtualnie na szwedzkiej prowincji, pozostańmy tam jeszcze ... <czytaj dalej>
Aktualne "Romantyczki"
„Romantyczki” wracają na afisz Teatru Mostów. 16 i 17 marca gorzowski ... <czytaj dalej>
Można zdobyć małe granty
- Z małych grantów skorzystało już wiele fundacji, stowarzyszeń i ... <czytaj dalej>
Konkurs pisanek
51. Ogólnopolski Konkurs Pisanek im. Michała Kowalskiego. Muzeum Lubuskie im. Jana ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« luty 2024 »
P W Ś C P S N
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Kultura nam się opłaca
Różnie można mówić o Gorzowie i na co dzień głosów narzekania nie brakuje, ale jeśli chodzi o kulturę, nie mamy się czego wstydzić. I choć jest wielu, którzy powtarzają, że ... <czytaj dalej>
Między strachem a wolnością
„Między strachem a wolnością”. To temat konkursu, do udziału w <czytaj dalej>
Konkurs fotograficzny
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu organizuje konkurs fotograficzny „Bogdaniec - <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - krystyna pronko (2).jpg
admin ego:
Historia, o której nie można zapomnieć
W mediach niesie się informacja o śmierci Tomasza Komendy. Wśród ... <czytaj dalej>
admin ego:
Królewska Przystań
Dziś zapraszam w bezleśne i skaliste okolice na północnym-zachodzie Szwecji. ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Ochrona zdrowia w niebezpieczeństwie
W ostatnich latach coraz częściej zdarzają się ataki na jednostki ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
W sprawie sztucznej inteligencji
Koniec negocjacji w sprawie unijnego AI Act. Ostateczną treść poznamy ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_5314:
Kompletnie nie zrozumiałeś przekazu. Nasze dzieci nie przybyły tu z Marsa. To my jesteśmy dla nich wzorem do naśladowania. <czytaj dalej>
Anonim_6553:
od kiedy do starsi mają okazywać szacunek młodszym a nie na odwrót?

czy dożyliśmy czasów gdzie babcia w autobusie ma ustepować dzie <czytaj dalej>
Anonim_6142:
Pięknie.zmp <czytaj dalej>
Anonim_9422:
Inteligentni mieszkańcy nie wybiorą developera
Bo chcą tanio płacić raty kredytów i najmu. I to jest największym problemem
Trzeba nie <czytaj dalej>
Zawarcianin bez kładki:
Woźniak, twój czas minął. Nic dobrego nie zrobiłeś tylko hop tu, hop tam. Wiarygodny nie jesteś. <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej