wtorek 27 lutego 2024     Anastazja, Wiktor, Gabriel
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Działania zgodne z prawem
Redakcja eGo otrzymała pismo dotyczące działań Powiatu Gorzowskiego w sprawie likwidacji
SPZOZ w Kostrzynie nad Odrą w Likwidacji.

Rzecznik prasowy Dawid Gierkowski informuje, że działania Powiatu są zgodne z prawem, a skarga kasacyjna Wojewody Lubuskiego została oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Oto treść wyjaśnienia:

Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Wojewody Lubuskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 3 czerwca 2011 r. nr 38/VII/2011 w sprawie postawienia w stan likwidacji SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą.

Przypomnijmy, że ówczesny wojewoda lubuski Marcin Jabłoński złożył skargę na uchwałę Rady Powiatu z dnia 3 czerwca 2011 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. zarzucając naruszenie prawa i żądając stwierdzenia jej nieważności. Wojewoda uzasadniał swoje działania tym, że dotychczas jako organ nadzoru nie podejmował żadnych czynności, ponieważ obowiązujące przepisy nie wprowadzały jakichkolwiek ograniczeń w kwestii ustalenia terminu zakończenia procesu likwidacji SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą, a to właśnie wyznaczony przez Radę Powiatu termin zakończenia czynności likwidacyjnych budzi wg wojewody lubuskiego wątpliwości. W ocenie wojewody lubuskiego, SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą nie wykonuje orzeczeń i ugod sądowych na rzecz swoich wierzycieli, w tym byłych pracowników szpitala, którzy nie mogą, zdaniem wojewody, wyegzekwować należnych im kwot, ponieważ obecnie prowadzona egzekucja wobec SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą jest bezskuteczna z uwagi na brak środków finansowych, a jej dalsze prowadzenie po 1 stycznia 2018 r. nie będzie możliwe z powodu przedawnienia się roszczeń. Z takim stanowiskiem wojewody lubuskiego nie zgodził się w całości Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp., który podzielając uzasadnienie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego jasno stwierdził, że przedłużenie terminu zakończenia likwidacji SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą nie narusza interesu prawnego lub uprawnień jego wierzycieli, ponieważ nie pozbawia ich możliwości dochodzenia należnych wierzytelności z budżetu Powiatu Gorzowskiego, jeżeli w wyniku postępowania likwidacyjnego ich wierzytelności nie zostaną zaspokojone.

Z takim rozstrzygnięciem wojewoda lubuski się nie zgodził i wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jako uzasadnienie przedmiotowej skargi, wojewoda lubuski podniósł zarzut, że Rada Powiatu Gorzowskiego swoją uchwałę opiera na przepisach ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, a nie w oparciu o obowiązującą od dnia 1 lipca 2011 r. nową ustawę o działalności leczniczej.

Taka argumentacja została przez Naczelny Sąd Administracyjny odrzucona w całości. NSA w uzasadnieniu swojego wyroku wyraźnie zaznaczył, że kwestionowana przez wojewodę lubuskiego uchwała Rady Powiatu z dnia 3 czerwca 2011 r. została podjęta zanim zaczęła obowiązywać ustawa o działalności leczniczej, a więc Rada Powiatu nie mogła stosować przepisów, które jeszcze nie obowiązywały. Dlatego, z tych właśnie względów, Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził prawidłowość podejmowanych przez Radę Powiatu Gorzowskiego czynności likwidacyjnych, a tym samym oddalił skargę wojewody lubuskiego w całości.

Jednocześnie uwagę należy zwrócić także na ostatnie informacje w sprawie procesu likwidacji SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą, które sugerują, że działania Powiatu Gorzowskiego prowadzą do dramatycznych w skutkach sytuacji. Trzeba pamiętać, że przyczyną obecnej sytuacji i powstania długu byłego szpitala w Kostrzynie nad Odrą jest jego złe zarządzanie i brak właściwego nadzoru w latach 1999-2006. Efektem takich działań była uchwała Rady Powiatu z roku 2007, która postawiła w stan likwidacji szpital w Kostrzynie nad Odrą.

Obecnie zarówno Zarząd Powiatu jak i Rada podejmują wszystkie możliwe czynności, aby doprowadzić do skutecznego zamknięcia procesu likwidacji szpitala, a które są dozwolone obowiązującymi przepisami prawa. Jednym z takich rozwiązań sytuacji jest uzyskanie przez Powiat Gorzowski pożyczki z budżetu państwa z przeznaczeniem na spłatę wszystkich zobowiązań byłego szpitala, w tym przede wszystkim tych wobec byłych pracowników. Powiat Gorzowski chciałby wziąć pożyczkę z budżetu państwa oprocentowaną w skali roku w wysokości 3%, natomiast nie jest to możliwe, ponieważ budżet Powiatu takiej pożyczki nie będzie w stanie obsłużyć, tzn. spłacać odsetek i kapitału głównego, a poza tym Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze takiego budżetu, uwzględniającego zaciągnięcie przedmiotowej pożyczki nie zaopiniuje pozytywnie. Stąd też, Powiat Gorzowski wystąpił do ministra finansów o ponowne rozpatrzenie wniosku o pożyczkę argumentując, że jej poziom oprocentowania wynika z realnego planowania dochodów i wydatków, a każda jednostka samorządu terytorialnego, jako niezależny podmiot, powinna sama zaproponować dodatkowe działania ostrożnościowe, które przyniosą najlepsze efekty, a jednocześnie nie zagrożą wykonywaniu ustawowych zadań samorządu. Dlatego, zgodnie z prowadzonymi rozmowami w ministerstwie finansów, zostanie w najbliższym czasie złożony ponownie wniosek o pożyczkę, uwzględniający jej oprocentowanie na poziomie 0,8 % w skali roku, co daje Powiatowi realną szansę na jej spłatę. Czy taki wniosek spotka się z akceptacją? O tym zdecyduje ministerstwo finansów.

Poza tym, Powiat Gorzowski i szpital wystąpił do ZUS o umorzenie części zobowiązań, efektem czego byłoby zmniejszenie zadłużenia byłego szpitala do poziomu ok. 70 mln zł, a tym samym zmniejszenie wnioskowanej wysokości pożyczki i w efekcie możliwość jej zaciągnięcia na 3% oprocentowania. Takie rozwiązanie jest oczywiście możliwe przy pozytywnej decyzji ZUS.

Jednocześnie Rada Powiatu Gorzowskiego przyjęła uchwałę o wprowadzeniu tzw. programu osłonowego, który kierowany jest do byłych pracowników szpitala, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Obecnie przedmiotowa uchwała podlega ocenie przez organ nadzoru (wojewodę lubuskiego) i tuż po jej pozytywnym zakończeniu, program osłonowy będzie realizowany, a pracownicy otrzymają oczekiwane wsparcie. W tym roku na realizację programu osłonowego, Rada Powiatu przeznaczyła 200 tys. zł.

Dawid Gierkowski
rzecznik prasowy

12 marca 2014 20:00, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Smutny obraz infrastruktury transportowej północy województwa
Publikujemy fragmenty nadesłanego Stanowiska Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców z dnia 30.01.2024 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Niestety, ... <czytaj dalej>
Ważne konsultacje. Kto pierwszy, ten lepszy
Konsultacje w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur. Ministerstwo Finansów przedstawia harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Konsultacje ... <czytaj dalej>
Do wzięcia niemal 40 mln euro
Północ Lubuskiego sięga po unijne wsparcie. Stawką jest blisko 40 mln euro. - To ostatnie spotkanie z cyklu, ale... ostatni będą ... <czytaj dalej>
Można zdobyć małe granty
- Z małych grantów skorzystało już wiele fundacji, stowarzyszeń i samorządów. Współpraca transgraniczna jest dla nas bardzo ważna – zapewnia ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Żwirek" S.C. T. Filipkiewicz Z. Filipkiewicz

ul. Kazimierza WielkiegoGorzów Wlkp.,
tel. 95 723 02 56
branża: Bary <czytaj dalej>
Gratkowski Piotr Ginekolog Położnik

ul. Dworcowa 4 p. II gab. 20, Gorzów Wlkp.
tel. 601 755 253
branża: Lekarze - ginekolodzy, położnicy <czytaj dalej>

Wysoka woda
Wysoka woda uniemożliwia wjazd na działki przy Warcie od strony ... <czytaj dalej>
Tu wybudują Dirt Park
Przetarg na wybór wykonawcy budowy Dirt Parku rozstrzygnięty. Firma PUMPIT z ... <czytaj dalej>
Nie tylko Diuna
Nie tylko kolejne premiery, ale i pokazy specjalne proponuje ... <czytaj dalej>
Historia, o której nie można zapomnieć
W mediach niesie się informacja o śmierci Tomasza Komendy. Wśród ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« luty 2024 »
P W Ś C P S N
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Kultura nam się opłaca
Różnie można mówić o Gorzowie i na co dzień głosów narzekania nie brakuje, ale jeśli chodzi o kulturę, nie mamy się czego wstydzić. I choć jest wielu, którzy powtarzają, że ... <czytaj dalej>
Między strachem a wolnością
„Między strachem a wolnością”. To temat konkursu, do udziału w <czytaj dalej>
Konkurs fotograficzny
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu organizuje konkurs fotograficzny „Bogdaniec - <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 1ba.jpg
admin ego:
#MamyNaToRadę
#MamyNaToRadę! Rusza platforma internetowa z bezpłatnymi poradami dla rodziców. We współpracy ... <czytaj dalej>
admin ego:
Gonty w Gontach
Wierząc porzekadłu mówiącemu, że wszystkie drogi prowadzą do domu, ruszyliśmy ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Ochrona zdrowia w niebezpieczeństwie
W ostatnich latach coraz częściej zdarzają się ataki na jednostki ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
W sprawie sztucznej inteligencji
Koniec negocjacji w sprawie unijnego AI Act. Ostateczną treść poznamy ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_6553:
Pod hasłem odchudzenia rzekomo przeładowanego programu szkolnego, a w konsekwencji ulżenia doli ucznia i nauczyciela, dokonywany jest zamach na to, <czytaj dalej>
Anonim_1513:
):-) <czytaj dalej>
Anonim_6553:
media mówią żeby iść głosoawć to ludzie idą głosują nie wiedzą na kogo nic nie wiedzą ale głosują bo media im to wmówiły

p <czytaj dalej>
Anonim_6553:
pozabierać srajfony to sie wezmą do nauki i od razu znikną zaległości <czytaj dalej>
Zawarcianin bez kładki:
Czy można w Gorzowie tytułem eksperymentu wprowadzić weksle. Każdy radny podpisze weksel na 150% wartości dochodów z pracy w radzie i majątku. <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej