środa 21 lutego 2024     Eleonora, Feliks, Kiejstus
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Wszystko, co trzeba wiedzieć o alejkach - miasto pyta o opinie
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o opinię mieszkańców w zakresie wyboru wariantu rozbudowy ul. Marcinkowskiego od ul. Myśliborskiej do ul. Matejki (alejki).

Badanie opinii publicznej będzie trwało od 18 czerwca do 30 sierpnia 2014 r. Prosimy mieszkańców, by po zapoznaniu się z wariantem I, II i III wskazali ten, który ich zdaniem powinien być realizowany. Opis wariantów znajduje się na stronie www.gorzow.pl, a także w siedzibie Wydziału Inwestycji (pokój 920), ul. Kombatantów 34. Ponadto mieszkańcy bezpośrednio sąsiadujący z alejkami przy ul. Marcinkowskiego otrzymają do skrzynek prośbę o udział w badaniu opinii publicznej wraz z opisem trzech wariantów.
Opinię przesyłamy na adres e-mail: alejki@um.gorzow.pl lub drogą pocztową na adres: Wydział Inwestycji, ul. Kombatantów 34, Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp. Można także tak zaadresowaną kopertę z dopiskiem „Alejki” przynieść do kancelarii głównej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Sikorskiego 3-4.

Opracowanie przygotowano z uwzględnieniem oczekiwań i postulatów zgłaszanych przez mieszkańców po zrealizowaniu projektu pierwotnego pn.: "Rozbudowa ul. Marcinkowskiego od ul. Myśliborskiej do ul. Matejki (alejki)". W szczególności postulaty mieszkańców dotyczyły:
• zachowania w całości istniejącego drzewostanu alejek,
• zamknięcia przedmiotowego odcinka ulicy Marcinkowskiego dla ruchu samochodowego w celu wyodrębnienia miejsca rekreacji na zasadzie skweru.

Koncepcja ma na celu przeprowadzenie analizy wykonalności pod względem obowiązujących przepisów oraz własności funkcjonalnych rozwiązań projektowych w 2 obszarach:
1 obszar - zachowanie ruchu pojazdów osobowych na przedmiotowym odcinku przy uwzględnieniu konieczności pozostawienia istniejącego drzewostanu.
2 obszar - zamknięcie odcinka ul. Marcinkowskiego dla pojazdów osobowych wraz ze zmianą przeznaczenia terenu na tereny rekreacji (skwer).

Wariant 1
Założenia wariantu:
• zachowanie odcinka ulicy Marcinkowskiego tak jak obecnie, jako dwóch oddzielnych jezdni jednokierunkowych, które na zasadzie skrzyżowań z ulicami nadrzędnymi (Myśliborska i Matejki) zostaną włączone do ogólnej struktury komunikacyjnej miasta.
• zachowanie istniejącego drzewostanu
• zmiana klasy technicznej drogi z drogi zbiorczej Z do drogi lokalnej L. w celu obniżenia parametrów technicznych jezdni i zmniejszenie szerokości jezdni do 5,0m.
• realizacja jezdni bez zatoki autobusowej (przerywaną linią zaznaczono możliwą lokalizację zatoki, wiązałoby sie to z koniecznością usunięcia 4 drzew),
• realizacja jezdni o nawierzchni asfaltowej,
• realizacja ciągów pieszych i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej,

Poniżej przedstawiono podstawowe zalety i wady realizacji inwestycji w Wariancie 1:
Zalety:
• zachowanie przejezdności ul. Marcinkowskiego na całej jej długości ulicy,
• możliwość bezpośredniej komunikacji kołowej ul. Marcinkowskiego z ul. Sportową (szkoła, przedszkole, punkty handlowe, mieszkańcy)
• zachowanie struktury kierunkowej na skrzyżowaniach ul. Matejki i Myśliborska,
• zachowanie modelu ruchu w obrębie osiedla Staszica (brak dodatkowego obciążenia ruchem na skrzyżowaniach w rejonie opracowania tj. rondo myśliborskie, skrzyżowanie ul. Matejki - Marcinkowskiego oraz skrzyżowanie ul. Myśliborska - Sportowa,
• obniżenie poziomu hałasu ze względu na zastosowanie nawierzchni cichej (asfaltowej) w stosunku do nawierzchni z kostki kamiennej,
• ochrona istniejącego drzewostanu (z wyjątkiem 1 drzewa które koliduje z istniejącym zjazdem na zaplecze budynku wielorodzinnego nr 114-117),
• możliwość uzupełnienia drzewostanu o dodatkowe egzemplarze drzew,
• spełnienie oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie ochrony zieleni,

Wady:
• zmniejszenie szerokości jezdni łącznie z brakiem zatoki autobusowej spowoduje konieczność likwidacji przystanku autobusowego lub wymusi oczekiwanie pojazdów za autobusem w czasie wsiadania i wysiadania pasażerów,
• zmniejszona trwałość konstrukcji jezdni i chodników ze względu na wrastające korzenie drzew,
• obniżenie własności funkcjonalnych na skrzyżowaniach z ul. Matejki i Myśliborska ze względu na zmniejszenie szerokości pasa ruchu (utrudniona kanalizacja ruchu),
• brak możliwości postoju pojazdów na jezdniach ul. Marcinkowskiego ze względu na jej szerokość.

Szacunkowy koszt realizacji – Wariant 1 - 1.010.000 zł netto

Wariant 2
Założenia wariantu:
• zamknięcie odcinka ulicy Marcinkowskiego dla ruchu samochodowego,
• realizacja zagospodarowania jako terenu rekreacji (skwer),
• zachowanie dojazdu do ul. Grottgera od ul. Myśliborskiej,
• zachowanie dojazdu do posesji przyległych,
• regulacja skrzyżowania ul. Matejki - Marcinkowskiego, likwidacja jednego pasa ruchu (ul. Matejki od ronda Myśliborskiego na wprost), likwidacja wlotu i wylotu z alejek,
• włączenie dojazdu do budynku nr 114-117 na zasadzie zjazdu publicznego ze skrzyżowania Matejki - Marcinkowskiego,
• regulacja skrzyżowania ul. Myśliborska - Sportowa, włączenie ul. Grottgera, zmiana sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu,
• zachowanie istniejącego drzewostanu,

Poniżej przedstawiono podstawowe zalety i wady realizacji inwestycji w Wariancie 2:

Zalety:
• ochrona istniejącego drzewostanu,
• możliwość uzupełnienia drzewostanu o dodatkowe egzemplarze drzew,
• realizacja terenu rekreacji dla mieszkańców osiedla Staszica,
• zmniejszenie uciążliwości związanych z hałasem komunikacyjnym dla mieszkańców przyległych budynków,
• możliwość zwiększenia ilości miejsc postojowych w rejonie skrzyżowania Matejki i Marcinkowskiego o ok. 12 miejsc,
• spełnienie oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie ochrony zieleni,

Wady:
• brak przejezdności odcinka ul. Marcinkowskiego,
• brak możliwości bezpośredniej komunikacji ul. Marcinkowskiego z ul. Sportową (szkoła, przedszkole, punkty handlowe, mieszkańcy) - komunikacja przez rondo myśliborskie - dodatkowe obciążenie tego skrzyżowania,
• brak możliwości zachowania struktury kierunkowej na skrzyżowaniach ul. Matejki - Marcinkowskiego i Myśliborska - Sportowa,
• brak możliwości zachowania modelu ruchu w obrębie osiedla Staszica (dodatkowe obciążenia ruchem na skrzyżowań w rejonie opracowania tj. rondo Myśliborskie, skrzyżowanie ul. Matejki - Marcinkowskiego oraz skrzyżowanie ul. Myśliborska - Sportowa,
• konieczność zmiany przebiegu linii komunikacji publicznej autobusowej, likwidacja przystanku "Alejki", brak dojazdu do przystanku "rondo Myśliborskie" (Pewex) od strony ul. Marcinkowskiego oraz od przystanku "rondo Myśliborskie" (Skoda) w kierunku ul. Marcinkowskiego, utrudniona komunikacja publiczna dla mieszkańców rejonu ulicy Sportowej,
• likwidacja przystanku autobusowego "Alejki", (komunikacja autobusowa od centrum w kierunku ul. Marcinkowskiego musi odbywać się przez rondo myśliborskie i ul. Matejki - dodatkowe obciążenie tego skrzyżowania),
• izolacja terenu alejek spowoduje pogłębienie się zachowań patologicznych w obrębie powstałego skweru,

Szacunkowy koszt realizacji – wariant - 2: 860.000 zł netto

Wariant 3

Założenia wariantu:
• zamkniecie odcinka ulicy Marcinkowskiego dla ruchu samochodowego,
• realizacja zagospodarowania jako terenu rekreacji (skwer),
• zachowanie dojazdu do ul. Grottgera od ul. Myśliborskiej,
• zachowanie dojazdu do posesji przyległych,
• realizacja nowego skrzyżowania ul. Matejki - Marcinkowskiego na zasadzie skrzyżowania typu rondo,
• włączenie dojazdu do budynku nr 114-117 na zasadzie zjazdu publicznego ze skrzyżowania Matejki - Marcinkowskiego,
• regulacja skrzyżowania ul. Myśliborska - Sportowa, włączenie ul. Grottgera, zmiana sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu,
• zachowanie istniejącego drzewostanu,

Poniżej przedstawiono podstawowe zalety i wady realizacji inwestycji w Wariancie 3:
Zalety:
• ochrona istniejącego drzewostanu,
• możliwość uzupełnienia drzewostanu o dodatkowe egzemplarze drzew,
• realizacja terenu rekreacji dla mieszkańców osiedla Staszica,
• zmniejszenie uciążliwości związanych z hałasem komunikacyjnym dla mieszkańców przyległych budynków,
• poprawa warunków ruchu, bezpieczeństwa i przepustowości skrzyżowania ul. Matejki - Marcinkowskiego,
• możliwość zwiększenia ilości miejsc postojowych w rejonie skrzyżowania Matejki i Marcinkowskiego o ok. 25 miejsc,
• spełnienie oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie ochrony zieleni,

Wady:
• brak przejezdności odcinka ul. Marcinkowskiego,
• brak możliwości bezpośredniej komunikacji ul. Marcinkowskiego z ul. Sportową (szkoła, przedszkole, punkty handlowe, mieszkańcy) - komunikacja przez rondo myśliborskie - dodatkowe obciążenie tego skrzyżowania,
• brak możliwości zachowania struktury kierunkowej na skrzyżowaniach ul. Matejki i Myśliborska,
• brak możliwości zachowania modelu ruchu w obrębie osiedla Staszica (dodatkowe obciążenia ruchem na skrzyżowań w rejonie opracowania tj. rondo myśliborskie, skrzyżowanie ul. Matejki - Marcinkowskiego oraz skrzyżowanie ul. Myśliborska - Sportowa,
• konieczność zmiany przebiegu linii komunikacji publicznej autobusowej, likwidacja przystanku "Alejki", brak dojazdu do przystanku "rondo myśliborskie" (Pewex) od strony ul. Marcinkowskiego oraz od przystanku "rondo myśliborskie" (Skoda) w kierunku ul. Marcinkowskiego, utrudniona komunikacja publiczna dla mieszkańców rejonu ulicy Sportowej,
• likwidacja przystanku autobusowego "Alejki", (komunikacja autobusowa od centrum w kierunku ul. Marcinkowskiego musi odbywać się przez rondo myśliborskie i ul. Matejki - dodatkowe obciążenie tego skrzyżowania),
• izolacja terenu alejek spowoduje pogłębienie się zachowań patologicznych w obrębie powstałego skweru,

Szacunkowy koszt realizacji – wariant 3 - 1.770.000 zł netto

Wydział Inwestycji

18 czerwca 2014 17:01, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Smutny obraz infrastruktury transportowej północy województwa
Publikujemy fragmenty nadesłanego Stanowiska Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców z dnia 30.01.2024 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Niestety, ... <czytaj dalej>
Ważne konsultacje. Kto pierwszy, ten lepszy
Konsultacje w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur. Ministerstwo Finansów przedstawia harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Konsultacje ... <czytaj dalej>
Do wzięcia niemal 40 mln euro
Północ Lubuskiego sięga po unijne wsparcie. Stawką jest blisko 40 mln euro. - To ostatnie spotkanie z cyklu, ale... ostatni będą ... <czytaj dalej>
Można zdobyć małe granty
- Z małych grantów skorzystało już wiele fundacji, stowarzyszeń i samorządów. Współpraca transgraniczna jest dla nas bardzo ważna – zapewnia ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"MD-Modna Dziewczyna" Sklep Odzieżowy Dorota Rogaś

ul. MatejkiGorzów Wlkp.,
tel. 609 186 503
branża: Odzież - detal <czytaj dalej>
Makarewicz Eugeniusz Biuro Rachunkowe

ul. Teatralna 49 pok. 111, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 06 17
branża: Podatkowi doradcy <czytaj dalej>
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Ul.Wróblewskiego 17a-B

ul. Wróblewskiego 17 b m. 17, Gorzów Wlkp.
tel. 95 729 83 95
branża: Wspólnoty mieszkaniowe <czytaj dalej>

Autorytet
KARTKA Z KALENDARZA... ... dziś 102. rocznica urodzin WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO - ... <czytaj dalej>
Gorzów a sztuczna inteligencja
Czy będziemy umieli zarobić na sztucznej inteligencji w Gorzowie? Jak będziemy ... <czytaj dalej>
Jazzowy duet w Gorzowie
Na ten koncert biletów nie można było dostać już na ... <czytaj dalej>
Jacy jesteśmy po wyborach
Utrata wiary w demokrację i wrogość wobec politycznych przeciwników. Polska ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« luty 2024 »
P W Ś C P S N
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Kultura nam się opłaca
Różnie można mówić o Gorzowie i na co dzień głosów narzekania nie brakuje, ale jeśli chodzi o kulturę, nie mamy się czego wstydzić. I choć jest wielu, którzy powtarzają, że ... <czytaj dalej>
Między strachem a wolnością
„Między strachem a wolnością”. To temat konkursu, do udziału w <czytaj dalej>
Konkurs fotograficzny
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu organizuje konkurs fotograficzny „Bogdaniec - <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - indianin2b.jpg
admin ego:
Na szwedzkiej prowincji
Skoro wczoraj wylądowaliśmy wirtualnie na szwedzkiej prowincji, pozostańmy tam jeszcze ... <czytaj dalej>
admin ego:
Dają wsparcie. Nie trzeba skierowania
Wyjdź z domu i przyjdź do nas, czekamy na Ciebie ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Ochrona zdrowia w niebezpieczeństwie
W ostatnich latach coraz częściej zdarzają się ataki na jednostki ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
W sprawie sztucznej inteligencji
Koniec negocjacji w sprawie unijnego AI Act. Ostateczną treść poznamy ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_6142:
Pięknie.zmp <czytaj dalej>
Anonim_9422:
Inteligentni mieszkańcy nie wybiorą developera
Bo chcą tanio płacić raty kredytów i najmu. I to jest największym problemem
Trzeba nie <czytaj dalej>
Zawarcianin bez kładki:
Woźniak, twój czas minął. Nic dobrego nie zrobiłeś tylko hop tu, hop tam. Wiarygodny nie jesteś. <czytaj dalej>
Anonim_9674:
Pełne poparcie, brak tylko krótkiego komunikatu, jak nie zrobicie tego w 3 lata to następny sejmik wybieramy w zachodniopomorskim. A 3 LTA TO KUPA <czytaj dalej>
Maria:
Cudowny Duet.Duma rozpiera że Obaj muzycy mocno powiązani z Gorzowe..Brawo. Piękna sesja zdjęciowa. <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej