poniedziałek 27 maja 2024     Juliusz, Magdalena, Jan
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Ponad 70 tys. zł na stypendia
Informacja o przyznaniu stypendiów naukowych i artystycznych Miasta Gorzowa Wlkp. za osiągnięcia uczniów gorzowskich szkół w roku szkolnym 2015/2016.

Zgodnie z § 9 Uchwały Nr XI/96/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 7 maja 2015 r., w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych i artystycznych dla młodzieży szkolnej oraz nagradzania szkół za osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. komisja do spraw stypendiów obradowała 6 czerwca 2016 r. w składzie:

a) przewodniczący - Halina Kunicka - Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Gorzowa Wlkp.,
b) członkowie:
- Renata Pliżga - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta,
- Jolanta Andrysiak - Walas - Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta,
- Stanisław Jodko - Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych,
- Maria Traczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15,
- Jerzy Koziura - Dyrektor Zespołu Szkół nr 20,
- Katarzyna Sikorska - Kozłowska - Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

Środki na stypendia naukowe i artystyczne zabezpieczono w budżecie miasta na 2016 r. Do Wydziału Edukacji wpłynęło 101 wniosków za osiągnięcia naukowe i artystyczne uczniów w roku szkolnym 2015/2016. Po wnikliwej analizie, zgodnie z uchwałą, do otrzymania stypendiów wytypowano 96 wybitnie uzdolnionych uczniów gorzowskich szkół, którzy reprezentowali nasze miasto w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych.

I stopnia - 14 uczniów, w tym 2 artystyczne:
otrzymuje finalista lub laureat międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, laureat ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, laureat turniejów i olimpiad tematycznych zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego zgodnie z komunikatem dyrektora CKE oraz laureat międzynarodowych i krajowych konkursów artystycznych, ogłoszonych przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej oraz Centrum Edukacji Artystycznej w kalendarzu międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego I i II stopnia w danym roku szkolnym,

II stopnia - 28 uczniów, w tym 4 artystyczne:
otrzymuje finalista ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, finalista turniejów i olimpiad tematycznych zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego zgodnie z komunikatem dyrektora CKE, finalista międzynarodowych i krajowych konkursów artystycznych ogłoszonych przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej oraz Centrum Edukacji Artystycznej w kalendarzu międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego I i II stopnia w danym roku szkolnym,

III stopnia - 34 uczniów, w tym 2 artystyczne:
otrzymuje laureat ogólnopolskich olimpiad dla uczniów gimnazjum oraz laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych zwalniających z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz laureat międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów, organizowanych dla uczniów szkół muzycznych,

IV stopnia - 19 uczniów:
otrzymuje laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych zwalniających ze sprawdzianu na zakończenie klasy VI szkoły podstawowej oraz laureat konkursów wojewódzkich lub regionalnych, organizowanych dla uczniów szkół muzycznych.

Od roku 1997 nagrodzono 865 uczniów. Grono tych, którzy przynoszą chlubę miastu powiększy się o kolejnych 88, nieprzeciętnie uzdolnionych, których rozwojowi sprzyja wsparcie wspaniałych nauczycieli. Gorzów Wlkp. corocznie może poszczycić się laureatami i finalistami wielu dyscyplin na wszystkich szczeblach.

Stypendia I stopnia w kwocie 1500 zł:
naukowe:

1. Karol Czarnecki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
2. Sebastian Juszczak Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
3. Krzysztof Łoń Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
4. Jędrzej Machtyl Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
5. Gustaw Rutkowski Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
6. Alina Marciniak Zespół Szkół Elektrycznych
7. Adrian Matusiak Zespół Szkół Elektrycznych
8. Anna Łohunko Zespół Szkół Gastronomicznych
9. Tomasz Pawlak Zespół Szkół Gastronomicznych
10. Bartosz Patycki Zespół Szkół Gastronomicznych
11. Kamila Woźniak Zespół Szkół Gastronomicznych
12. Sebastian Zawadzki Zespół Szkół Gastronomicznych

artystyczne:
13. Lena Juszkiewicz Szkoła Muzyczna I i II st.
14. Igor Łagódka Szkoła Muzyczna I i II st.

Stypendia II stopnia w kwocie 1000 zł:
naukowe:

1. Kacper Andruszczak Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
2. Aleksandra Czerniawska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
3. Klaudia Czułada Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
4. Paulina Lis Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
5. Anna Orbik Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
6. Piotr Porańczyk Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
7. Maciej Potocki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
8. Olga Sadowska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
9. Maria Skrodzka Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
10. Błażej Turski Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
11. Hanna Włodarczyk Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
12. Joanna Zajączkowska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
13. Piotr Franczak IV Liceum Ogólnokształcące
14. Rafał Fabijańczuk Zespół Szkół Elektrycznych
15. Paweł Marcinkowski Zespół Szkół Elektrycznych
16. Maja Olkowicz Zespół Szkół Gastronomicznych
17. Michał Żurawicz Zespół Szkół Gastronomicznych
18. Mateusz Basta Zespół Szkół Mechanicznych
19. Jakub Boszkiewicz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
20. Sandra Jóźwiak Zespół Szkół Odzieżowych
21. Barbara Kosyk Zespół Szkół Odzieżowych
22. Bogumiła Szwagierek Zespół Szkół Odzieżowych
23. Sandra Tomaszewska Zespół Szkół Odzieżowych
24. Tomasz Nachowicz Zespół Szkół Ogrodniczych

artystyczne:
1. Aleksander Jagielnik Szkoła Muzyczna I i II st.
2. Szwarc Szkoła Muzyczna I i II st.
3. Blanka Pałys Szkoła Muzyczna I i II st.
4. Bruno Pałys Szkoła Muzyczna I i II st.

Stypendia III stopnia w kwocie 500 zł:
naukowe:
 1. Maja Dąbrowska Gimnazjum nr 3
 2. Wiktor Koropczuk Gimnazjum nr 3
 3. Patrycja Kobak Gimnazjum nr 7
 4. Patryk Malewicz Gimnazjum nr 7
 5. Maciej Paczka Gimnazjum nr 7
 6. Tomasz Cichy Gimnazjum nr 7
 7. Dominika Wilk Gimnazjum nr 9
 8. Jakub Krystek Gimnazjum nr 9
 9. Marcin Strzesak Gimnazjum nr 9
 10. Jakub Byczek Gimnazjum nr 9
 11. Jakub Szkiłądź Gimnazjum nr 9
 12. Laura Hechler Gimnazjum nr 9
 13. Kacper Depta Gimnazjum nr 9
 14. Jan Litwiniuk Gimnazjum nr 13
 15. Zuzanna Pińczak Gimnazjum nr 13
 16. Natalia Skałacka Gimnazjum nr 20
 17. Przemysław Węglik Gimnazjum nr 20
 18. Oliver Heermann Gimnazjum nr 20
 19. Filip Oszczyk Gimnazjum nr 21
 20. Paulina Niewiadomska Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1
 21. Adrian Bielas Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego
 22. Konrad Czapczyński Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego
 23. Alicja Gardy Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego
 24. Jędrzej Górski Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego
 25. Maciej Hajdamowicz Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego
 26. Antoni Kułak Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego
 27. Szymon Piątek Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego
 28. Izabela Szubert Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego
 29. Jakub Wornbard Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego
 30. Jakub Kamiński Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
 31. Adam Kisiel Katolickie Gimnazjum św. Tomasza z Akwinu
 32. Piotr Lisowski Katolickie Gimnazjum św. Tomasza z Akwinu
artystyczne:
 1. Natalia Grabowska Szkoła Muzyczna I i II st.
 2. Dominika Stróżyk Szkoła Muzyczna I i II st.

Stypendia IV stopnia w kwocie 300 zł:
naukowe:

1. Justyna Mielnik Szkoła Podstawowa nr 4
2. Michał Móglin Szkoła Podstawowa nr 4
3. Gabriela Senyszyn Szkoła Podstawowa nr 5
4. Paweł Żukowski Szkoła Podstawowa nr 9
5. Hanna Kucharczyk Szkoła Podstawowa nr 10
6. Adam Liskowski Szkoła Podstawowa nr 10
7. Hanna Radziwanowska Szkoła Podstawowa nr 13
8. Alicja Stróżyk Szkoła Podstawowa nr 13
9. Gaja Marcinkowska Szkoła Podstawowa nr 15
10. Maksymilian Wojdyło Szkoła Podstawowa nr 15
11. Dorian Chodaczyński Szkoła Podstawowa nr 20
12. Iga Gizmunt Szkoła Podstawowa nr 20
13. Zuzanna Rybok Szkoła Podstawowa nr 20
14. Marcel Kaczmarczyk Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
15. Tobiasz Matuszczak Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
16. Aleksander Pieńkowski Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
17. Milena Baran Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego
18. Mateusz Bronisz Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego
19. Dominik Piątek Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego

Ogólny koszt stypendiów naukowych i artystycznych Miasta Gorzowa Wlkp. wyniósł 71 700 zł.

Wydział Edukacji


13 czerwca 2016 13:55, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


stypendia się powinno dawać ludziom średnio zdolnym którzy osiągają wyniki

urodzony geniusz nie powinien dostawać nagrody bo żadnego wysiłku nie wykonał
Anonim_1957, 15.06.2016, 13:51, 31.0.123.116 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

Składy komisji Sejmiku Województwa Lubuskiego
Radni województwa w trakcie sesji w dniu 20 maja 2024 r. wybrali przedstawicieli komisji w Sejmiku Województwa Lubuskiego VII kadencji. Wybrano ... <czytaj dalej>
Przebudowa Spichrzowej
Ostatnie przygotowania do rozpoczęcia przebudowy ulicy Spichrzowej. Konsorcjum firm TORMEL i WUPRINŻ, przebuduje ostatni, półkilometrowy odcinek ulicy Spichrzowej. Pierwsze prace ruszą ... <czytaj dalej>
UMCS z Jazz Clubem Pod Filarami
80 lat UMCS w Lublinie z Jazz Clubem „Pod Filarami”. W dniach 14 -17 maja 2024 roku w Akademickim Centrum Kultury ... <czytaj dalej>
Remont schodów
Nowe schody na Piaskach, obok lecznicza zieleń. Rusza remont schodów przy ul. Bohaterów Westerplatte, zejście do ul. Sczanieckiej. Skarpa przy schodach ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Szmyt Jadwiga Sklep Odzieżowy

ul. Mieszka I 12 a, Gorzów Wlkp.
tel. 95 722 50 85
branża: Odzież - detal <czytaj dalej>
Woźniak Dariusz Odzież Damska Sklep

ul. Sikorskiego 100 /11, Gorzów Wlkp.
tel. 602 887 767
branża: Odzież - damska <czytaj dalej>

Okrutny los pierwszych syjamskich bliźniaczek
Znęcanie się fizyczne i psychiczne, okrutne eksperymenty medyczne – życie ... <czytaj dalej>
Poznaj pracę laboratorium
W poniedziałek 27 maja od 13.00 do 16.00 Wielospecjalistyczny Szpital ... <czytaj dalej>
Radni są dla Ciebie
Znacie nowych radnych? Jeśli nie, zapiszcie ich dane i kontakty. ... <czytaj dalej>
Nie ma jak u mamy
W maju przypadają liczne święta. Jednym z nich jest Dzień ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« maj 2024 »
P W Ś C P S N
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_admin.jpg
admin ego:
Piękna inicjatywa w brzydkim mieście
Znany gorzowski lekarz Ireneusz Czerniec zaprosił w niedzielę kandydatów do Rady Miasta, dziennikarzy oraz mieszkańców na spacer ulicami śródmieścia. „Porozmawiajmy i zobaczmy, cóż dobrego możemy zrobić dla naszego miasta, w celu ... <czytaj dalej>
Bez korzeni nie zakwitniesz
Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska plik wygenerowany
admin ego:
Waligóra z lubuskiego
Dziś przedstawiam Waligórę – kolejną po świętokrzyskiej Sośnie na Szczudłach ... <czytaj dalej>
admin ego:
Mit Matki Polki
W staropolskim społeczeństwie wartość kobiet oceniano na podstawie ich płodności ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Bez makijażu?
5 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Makijażu, poświęcony promowaniu naturalnego ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Alkoholowa mapa Polski
Ponad 95 tys. pijanych kierowców zatrzymała policja w 2023 roku. ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_5319:
o spisanie danych <czytaj dalej>
Anonim_5319:
Zatroszczymy się...... <czytaj dalej>
Marek z Rybakowa:
Kristinki z Jeninka nie widać ! <czytaj dalej>
Anonim_7573:
Aha! Mój brat w ramach treningu przed nurkowaniem w Blue Hol w Egipcie "zszedł" na dno Hańczy. Potem, w Egipcie na 150...
Z.M.P. <czytaj dalej>
Anonim_7573:
Nie ma to jak piaskownica ):-) !!!! <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej