poniedziałek 17 czerwca 2024     Albert, Laura, Adolf
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Ponad 70 tys. zł na stypendia
Informacja o przyznaniu stypendiów naukowych i artystycznych Miasta Gorzowa Wlkp. za osiągnięcia uczniów gorzowskich szkół w roku szkolnym 2015/2016.

Zgodnie z § 9 Uchwały Nr XI/96/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 7 maja 2015 r., w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych i artystycznych dla młodzieży szkolnej oraz nagradzania szkół za osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. komisja do spraw stypendiów obradowała 6 czerwca 2016 r. w składzie:

a) przewodniczący - Halina Kunicka - Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Gorzowa Wlkp.,
b) członkowie:
- Renata Pliżga - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta,
- Jolanta Andrysiak - Walas - Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta,
- Stanisław Jodko - Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych,
- Maria Traczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15,
- Jerzy Koziura - Dyrektor Zespołu Szkół nr 20,
- Katarzyna Sikorska - Kozłowska - Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

Środki na stypendia naukowe i artystyczne zabezpieczono w budżecie miasta na 2016 r. Do Wydziału Edukacji wpłynęło 101 wniosków za osiągnięcia naukowe i artystyczne uczniów w roku szkolnym 2015/2016. Po wnikliwej analizie, zgodnie z uchwałą, do otrzymania stypendiów wytypowano 96 wybitnie uzdolnionych uczniów gorzowskich szkół, którzy reprezentowali nasze miasto w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych.

I stopnia - 14 uczniów, w tym 2 artystyczne:
otrzymuje finalista lub laureat międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, laureat ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, laureat turniejów i olimpiad tematycznych zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego zgodnie z komunikatem dyrektora CKE oraz laureat międzynarodowych i krajowych konkursów artystycznych, ogłoszonych przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej oraz Centrum Edukacji Artystycznej w kalendarzu międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego I i II stopnia w danym roku szkolnym,

II stopnia - 28 uczniów, w tym 4 artystyczne:
otrzymuje finalista ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, finalista turniejów i olimpiad tematycznych zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego zgodnie z komunikatem dyrektora CKE, finalista międzynarodowych i krajowych konkursów artystycznych ogłoszonych przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej oraz Centrum Edukacji Artystycznej w kalendarzu międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego I i II stopnia w danym roku szkolnym,

III stopnia - 34 uczniów, w tym 2 artystyczne:
otrzymuje laureat ogólnopolskich olimpiad dla uczniów gimnazjum oraz laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych zwalniających z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz laureat międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów, organizowanych dla uczniów szkół muzycznych,

IV stopnia - 19 uczniów:
otrzymuje laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych zwalniających ze sprawdzianu na zakończenie klasy VI szkoły podstawowej oraz laureat konkursów wojewódzkich lub regionalnych, organizowanych dla uczniów szkół muzycznych.

Od roku 1997 nagrodzono 865 uczniów. Grono tych, którzy przynoszą chlubę miastu powiększy się o kolejnych 88, nieprzeciętnie uzdolnionych, których rozwojowi sprzyja wsparcie wspaniałych nauczycieli. Gorzów Wlkp. corocznie może poszczycić się laureatami i finalistami wielu dyscyplin na wszystkich szczeblach.

Stypendia I stopnia w kwocie 1500 zł:
naukowe:

1. Karol Czarnecki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
2. Sebastian Juszczak Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
3. Krzysztof Łoń Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
4. Jędrzej Machtyl Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
5. Gustaw Rutkowski Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
6. Alina Marciniak Zespół Szkół Elektrycznych
7. Adrian Matusiak Zespół Szkół Elektrycznych
8. Anna Łohunko Zespół Szkół Gastronomicznych
9. Tomasz Pawlak Zespół Szkół Gastronomicznych
10. Bartosz Patycki Zespół Szkół Gastronomicznych
11. Kamila Woźniak Zespół Szkół Gastronomicznych
12. Sebastian Zawadzki Zespół Szkół Gastronomicznych

artystyczne:
13. Lena Juszkiewicz Szkoła Muzyczna I i II st.
14. Igor Łagódka Szkoła Muzyczna I i II st.

Stypendia II stopnia w kwocie 1000 zł:
naukowe:

1. Kacper Andruszczak Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
2. Aleksandra Czerniawska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
3. Klaudia Czułada Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
4. Paulina Lis Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
5. Anna Orbik Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
6. Piotr Porańczyk Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
7. Maciej Potocki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
8. Olga Sadowska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
9. Maria Skrodzka Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
10. Błażej Turski Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
11. Hanna Włodarczyk Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
12. Joanna Zajączkowska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
13. Piotr Franczak IV Liceum Ogólnokształcące
14. Rafał Fabijańczuk Zespół Szkół Elektrycznych
15. Paweł Marcinkowski Zespół Szkół Elektrycznych
16. Maja Olkowicz Zespół Szkół Gastronomicznych
17. Michał Żurawicz Zespół Szkół Gastronomicznych
18. Mateusz Basta Zespół Szkół Mechanicznych
19. Jakub Boszkiewicz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
20. Sandra Jóźwiak Zespół Szkół Odzieżowych
21. Barbara Kosyk Zespół Szkół Odzieżowych
22. Bogumiła Szwagierek Zespół Szkół Odzieżowych
23. Sandra Tomaszewska Zespół Szkół Odzieżowych
24. Tomasz Nachowicz Zespół Szkół Ogrodniczych

artystyczne:
1. Aleksander Jagielnik Szkoła Muzyczna I i II st.
2. Szwarc Szkoła Muzyczna I i II st.
3. Blanka Pałys Szkoła Muzyczna I i II st.
4. Bruno Pałys Szkoła Muzyczna I i II st.

Stypendia III stopnia w kwocie 500 zł:
naukowe:
 1. Maja Dąbrowska Gimnazjum nr 3
 2. Wiktor Koropczuk Gimnazjum nr 3
 3. Patrycja Kobak Gimnazjum nr 7
 4. Patryk Malewicz Gimnazjum nr 7
 5. Maciej Paczka Gimnazjum nr 7
 6. Tomasz Cichy Gimnazjum nr 7
 7. Dominika Wilk Gimnazjum nr 9
 8. Jakub Krystek Gimnazjum nr 9
 9. Marcin Strzesak Gimnazjum nr 9
 10. Jakub Byczek Gimnazjum nr 9
 11. Jakub Szkiłądź Gimnazjum nr 9
 12. Laura Hechler Gimnazjum nr 9
 13. Kacper Depta Gimnazjum nr 9
 14. Jan Litwiniuk Gimnazjum nr 13
 15. Zuzanna Pińczak Gimnazjum nr 13
 16. Natalia Skałacka Gimnazjum nr 20
 17. Przemysław Węglik Gimnazjum nr 20
 18. Oliver Heermann Gimnazjum nr 20
 19. Filip Oszczyk Gimnazjum nr 21
 20. Paulina Niewiadomska Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1
 21. Adrian Bielas Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego
 22. Konrad Czapczyński Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego
 23. Alicja Gardy Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego
 24. Jędrzej Górski Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego
 25. Maciej Hajdamowicz Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego
 26. Antoni Kułak Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego
 27. Szymon Piątek Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego
 28. Izabela Szubert Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego
 29. Jakub Wornbard Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego
 30. Jakub Kamiński Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
 31. Adam Kisiel Katolickie Gimnazjum św. Tomasza z Akwinu
 32. Piotr Lisowski Katolickie Gimnazjum św. Tomasza z Akwinu
artystyczne:
 1. Natalia Grabowska Szkoła Muzyczna I i II st.
 2. Dominika Stróżyk Szkoła Muzyczna I i II st.

Stypendia IV stopnia w kwocie 300 zł:
naukowe:

1. Justyna Mielnik Szkoła Podstawowa nr 4
2. Michał Móglin Szkoła Podstawowa nr 4
3. Gabriela Senyszyn Szkoła Podstawowa nr 5
4. Paweł Żukowski Szkoła Podstawowa nr 9
5. Hanna Kucharczyk Szkoła Podstawowa nr 10
6. Adam Liskowski Szkoła Podstawowa nr 10
7. Hanna Radziwanowska Szkoła Podstawowa nr 13
8. Alicja Stróżyk Szkoła Podstawowa nr 13
9. Gaja Marcinkowska Szkoła Podstawowa nr 15
10. Maksymilian Wojdyło Szkoła Podstawowa nr 15
11. Dorian Chodaczyński Szkoła Podstawowa nr 20
12. Iga Gizmunt Szkoła Podstawowa nr 20
13. Zuzanna Rybok Szkoła Podstawowa nr 20
14. Marcel Kaczmarczyk Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
15. Tobiasz Matuszczak Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
16. Aleksander Pieńkowski Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
17. Milena Baran Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego
18. Mateusz Bronisz Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego
19. Dominik Piątek Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego

Ogólny koszt stypendiów naukowych i artystycznych Miasta Gorzowa Wlkp. wyniósł 71 700 zł.

Wydział Edukacji


13 czerwca 2016 13:55, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


stypendia się powinno dawać ludziom średnio zdolnym którzy osiągają wyniki

urodzony geniusz nie powinien dostawać nagrody bo żadnego wysiłku nie wykonał
Anonim_1957, 15.06.2016, 13:51, 31.0.123.116 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

O hierarchii miast w lubuskim
Prezentacja wyników badania hierarchii funkcjonalnej miast w Polsce, przeprowadzonego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR, ze szczególnym uwzględnieniem Lubuskiego, ... <czytaj dalej>
Badają miejskie parkingi
Z samochodów i pieszo prowadzone są badania zajętości gorzowskich parkingów. Specjaliści z firmy SystemEG z Wrocławia, wyposażeni w kamizelki odblaskowe ... <czytaj dalej>
Piknik Europejski w Gorzowie
Zapraszamy do Gorzowa na Piknik Europejski! Świętujemy 20-lecie Polski w UE. Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński zaprasza na kolejny piknik z ... <czytaj dalej>
W czwartek Boże Ciało
W najbliższy czwartek 30 maja Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa popularnie nazywaną świętem Bożego Ciała. Tego dnia ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Bossa" Krystyna Bossa

ul. Spichrzowa 6 /3, Gorzów Wlkp.
tel. 95 728 12 63
branża: Zasłony, firanki, karnisze - detal <czytaj dalej>
"BP Express" Sp. z o.o. Stacja Paliw "Klon"

Al. Konstytucji 3 MajaGorzów Wlkp.,
tel. 95 728 02 51
branża: Stacje paliw <czytaj dalej>

Nielegalne próby przekroczenia granicy
Komunikat Urzędu Wojewódzkiego w sprawie cudzoziemców próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. W ... <czytaj dalej>
W pierwszym Muzeum Muminków
Specjalnie tak wycelowaliśmy pobyt w Tampere, by wypadł dokładnie w ... <czytaj dalej>
Wakacje Polaków 2024
Wakacje 2024 - Polacy chcą podróżować na własnych zasadach. Od kilku ... <czytaj dalej>
Czy wiemy o sobie wszystko
W nowym filmowym tygodniu Kino Konesera zaprasza na film "Do ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« czerwiec 2024 »
P W Ś C P S N
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Walka o Gorzów, czyli teatrzyk manipulacji
Jesteśmy po pierwszym spotkaniu w związku z propozycją zmiany nazwy Gorzowa Wielkopolskiego. Odbyło się w auli AJP przy obecności ok. 70-80 osób. Ponieważ w mediach społeczościowych trwa ożywiona dyskusja między ... <czytaj dalej>
Bez korzeni nie zakwitniesz
Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 4a.jpg
admin ego:
Po prostu Ii
Ii okazało się bardzo ciekawym miastem. Ludzie najczęściej zatrzymują się ... <czytaj dalej>
admin ego:
Zmiany, na które trzeba się przygotować
Polskę i Europę czekają wielkie zmiany, na które trzeba być ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Bez makijażu?
5 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Makijażu, poświęcony promowaniu naturalnego ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Alkoholowa mapa Polski
Ponad 95 tys. pijanych kierowców zatrzymała policja w 2023 roku. ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_4375:
):-)
Z.M.P. <czytaj dalej>
Anonim_5156:
Zaraz emigranci, którzy zostali wpuszczeni "biedni ludzie według T..." zaczną zabijać policję. <czytaj dalej>
Anonim_4638:
Takie dni, takie wydarzenia sprawiają, że doceniam jeszcze bardziej nasze miasto. Super, że włączają się w NSK nawet takie placówki jak Zachod <czytaj dalej>
Maria :
Haniu.Piękne podsumowanie Szlaku.Dla mnie ważne bo mało widziałam. Wczoraj tylko Filharmonia bo tańczyła moja Hania.. <czytaj dalej>
Anonim_8875:
Tylko Gorzów! <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej