czwartek 29 lutego 2024     Lutosław, Roman, Teofil
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
60 punktów sesji
Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta uprzejmie informuje, że Przewodniczący Rady Miasta zwołał LIV sesję na dzień 25 października 2017 r. o godz.15.30 w sali narad (niski parter) Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Sikorskiego 3-4.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; oświadczenia klubowe.
4. Sprawozdanie z realizacji miejskich inwestycji. Bieżąca informacja na temat wdrożenia ZIT.
5. Prezentacja koncepcji projektowej hali widowiskowo-sportowej.
6. Prezentacja koncepcji projektowej stadionu lekkoatletycznego.
7. Informacja w sprawie potrzeb Sądu Rejonowego w zakresie wykonywania pracy przez skazanych oraz o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Gorzowie Wlkp. – druk nr 659.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Sportowymi w Gorzowie Wlkp., wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp.
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Sportowymi w Gorzowie Wlkp., wchodzącą w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp. - druk nr 660.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wlkp. – druk nr 661.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Gorzowie Wlkp. - druk nr 662.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 6
w Gorzowie Wlkp., w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 6
z Oddziałami Sportowymi im. Władysława Broniewskiego w Gorzowie Wlkp.
i dotychczasowe Gimnazjum nr 6 w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 z Oddziałami Sportowymi im. Władysława Broniewskiego w Gorzowie Wlkp. – 663.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. - druk nr 664.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp. – druk nr 665.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Gorzowie Wlkp., wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Gorzowie Wlkp., wchodzącą w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego – druk nr 666.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzowie Wlkp.
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzowie Wlkp. - druk nr 667.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp., w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi im. Arkadego Fiedlera w Gorzowie Wlkp. i dotychczasowe Gimnazjum nr 13 z oddziałami integracyjnymi i oddziałami sportowymi w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi im. Arkadego Fiedlera w Gorzowie Wlkp. – druk nr 668.
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 14 im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 14 im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 669.
20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wlkp. – druk nr 670.
21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp. wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp., w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp., wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. – druk nr 671.
22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Sportowymi im. Adama Mickiewicza w Gorzowie Wlkp., wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 17 z Oddziałami Sportowymi im. Adama Mickiewicza w Gorzowie Wlkp., wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wlkp. – druk nr 672.
23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 18 im. Karola Wojtyły w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 18 im. Karola Wojtyły w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 673.
24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 20 w Gorzowie Wlkp., w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Gorzowie Wlkp. i dotychczasowe Gimnazjum nr 20 z oddziałami integracyjnymi w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Gorzowie Wlkp. – druk nr 674.
25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp., w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi i z Oddziałami Sportowymi im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wlkp. i dotychczasowe Gimnazjum nr 21 z oddziałami integracyjnymi w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi i z Oddziałami Sportowymi im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wlkp. – druk nr 675.
26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 676.
27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 677.
28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wielkopolskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wielkopolskim - druk nr 678.
29. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 679.
30. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 im. Majora Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 7 im. Majora Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 680.
31. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 9 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 681.
32. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 14 im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 14 im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 682.
33. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 683.
34. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2018 – druk nr 653.
35. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 – druk nr 654.
36. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ul. 30 Stycznia – druk nr 655.
37. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – druk nr 656.
38. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży – druk nr 657.
39. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego w rejonie ul. Niwickiej – druk nr 658.
40. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na północ od ul. Kostrzyńskiej – druk nr 696.
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 684.
42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 685.
43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 686.
44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 687.
45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2017-2031 – druk nr 688.
46. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 – druk nr 689.
47. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa przejścia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta” – druk nr 690.
48. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ul. Małorolnych” – druk nr 691.
49. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ul. Gwiaździstej” – druk nr 692.
50. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i budowa schodów oraz chodnika ul. Matejki i Fredry” – druk nr 693.
51. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ul. Sosnowej” – druk nr 694.
52. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja nowo nabytych nieruchomości” – druk nr 695.
53. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – druk nr 651.
54. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi – druk nr 652.
55. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Gorzowa Wlkp. do Związku Celowego Gmin MG-6 – druk nr 650.
56. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
57. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta (za III kwartał 2017 r.)
58. Przyjęcie protokołu z LI, LII i LIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
59. Sprawy różne, wolne wnioski.
60. Zakończenie obrad.

UM

19 października 2017 21:32, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Uwaga taksówkarze
Komunikat dotyczący ważności licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie ... <czytaj dalej>
Smutny obraz infrastruktury transportowej północy województwa
Publikujemy fragmenty nadesłanego Stanowiska Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców z dnia 30.01.2024 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Niestety, ... <czytaj dalej>
Ważne konsultacje. Kto pierwszy, ten lepszy
Konsultacje w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur. Ministerstwo Finansów przedstawia harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Konsultacje ... <czytaj dalej>
Do wzięcia niemal 40 mln euro
Północ Lubuskiego sięga po unijne wsparcie. Stawką jest blisko 40 mln euro. - To ostatnie spotkanie z cyklu, ale... ostatni będą ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Holding-Zremb Gorzów" S.A. Zarząd

ul. Fabryczna 13 -17, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 82 80
branża: Dźwigi (żurawie) <czytaj dalej>
"Martrans" Firma Produkcyjno-Handlowa Mirosław Marczewski

ul. Piłsudskiego 1 a, Gorzów Wlkp.
tel. 95 737 93 26
branża: Transport międzynarodowy <czytaj dalej>

Uwaga taksówkarze
Komunikat dotyczący ważności licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w ... <czytaj dalej>
#MamyNaToRadę
#MamyNaToRadę! Rusza platforma internetowa z bezpłatnymi poradami dla rodziców. We współpracy ... <czytaj dalej>
Półpasiec pozostawia długotrwałe dolegliwości
Półpasiec oczami pacjentów: ból i brak informacji o chorobie oraz ... <czytaj dalej>
Ukraina też walczy o Polskę
„Ludzie ludziom ten zgotowali los” - Zofia Nałkowska. Pozwolę sobie przypomnieć ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« luty 2024 »
P W Ś C P S N
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Kultura nam się opłaca
Różnie można mówić o Gorzowie i na co dzień głosów narzekania nie brakuje, ale jeśli chodzi o kulturę, nie mamy się czego wstydzić. I choć jest wielu, którzy powtarzają, że ... <czytaj dalej>
Między strachem a wolnością
„Między strachem a wolnością”. To temat konkursu, do udziału w <czytaj dalej>
Konkurs fotograficzny
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu organizuje konkurs fotograficzny „Bogdaniec - <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_5249aa.jpg
admin ego:
E-papierosy – plaga w polskich szkołach
E-papierosy są już najpopularniejszą używką nikotynową wśród młodzieży w wieku ... <czytaj dalej>
admin ego:
Dziewiąty cud świata
Wracamy na ścieżki Bohuslänu położonego nad cieśniną Skagerrak w północno-zachodniej ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Wystarczą dane
Oszuści nie muszą wcale kraść portfela. Wystarczy, że zdobędą Twoje ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Ochrona zdrowia w niebezpieczeństwie
W ostatnich latach coraz częściej zdarzają się ataki na jednostki ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Marek z Rybakowa:
Dla Gorzowian ważniejsza jest elektryfikacja linii Krzyż - Kostrzyn i reaktywacja linii do Szczecina przez Myślibórz .Do Zielonej nie ma po co ... <czytaj dalej>
Anonim_3739:
Czy jest takie zapotrzebowanie pasażerów?
Czy tylko fani komunikacji kolejowej lobbują że by im sie takie coś marzyło?

Mieszkam <czytaj dalej>
Anonim_1513:
Nooo, rewelka!
Z.M.P. <czytaj dalej>
Anonim_8262:
Słowo " Wielkopolski" kojarzy się z terenami gdzie szanuje się pracę, chce się bogacić, postępować wg pewnych zasad i bycia zdyscyp <czytaj dalej>
Andrzej Trzaskowski:
Urodziłem się w Gorzowie Wielkopolskim i w Wielkopolskim chciałbym umrzeć. Tak do wczoraj myślałem. Ale skoro mogłem zmienić nazwisko, to i na <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej